Společensky účelná místa

V období od 1.10.2015 do 30.6.2016 bylo u zaměstnavatele Mateřská škola Jablůnka, okres Vsetín, příspěvková organizace IČO: 70983267 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 90 021 Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.

Více na odkazu: VSA-SF-1269-2015