Stravování

Jídelna, zřízená při MŠ Jablůnka, má kapacitu 170 hlavních jídel denně. V současné době se v ní stravuje 64 dětí a 12 zaměstnanců.

Odhlašování stravy se provádí den předem do 12,30 hodin na níže uvedený e-mail, telefonicky na čísle 571 452 298 nebo osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny.

E-mailové spojení: msjablunka.sj@seznam.cz lze použít pro odhlašování a přihlašování ke stravování dětí, zaměstnanců i cizích strávníků.

Jídelna provozuje doplňkovou činnost, ve které poskytuje obědy pro 100 důchodců a cizích strávníků.

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb. Výživové normy a finanční limity jsou upraveny v přílohách č. 1 a  č. 2 citované vyhlášky.

Jedním z hlavních ukazatelů kvality jídla pro děti je dodržování spotřebního koše, kde je normativem stanoveno kolik masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuku, cukru, ovoce, zeleniny, brambor a luštěnin musí být dítěti v měsíci podáno, aby se zdárně vyvíjelo.

V naši jídelně vaříme zásadně z čerstvých potravin, dětem v žádném případě není podáváno jídlo z polotovarů. Suroviny k přípravě jídla nakupujeme  co nejvíce od českých pěstitelů, chovatelů a výrobců.

Celý kolektiv kuchyně čítající 2 kuchařky 1 pracovnici provozu  pod vedením provozní ŠJ se snaží, aby byli jak ti nejmenší, tak i dospělí strávníci maximálně spokojeni.

Naší prioritou je zdravá chutná strava.