Výsledky přijímacího řízení – prázdniny 2019

Tabulka s registračními čísly přijatých dětí bude vyvěšena zde: