Výsledky přijímacího řízení – prázdniny 2018

Tabulku s registračními čísly přijatých dětí naleznete zde:

nebo zde: Seznam přijat_nepřijat