Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Ve Směrnici ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ pro školní rok 2017/2018 naleznete informace o výši tzv. školného, způsobu úhrady, termínu splatnosti a další informace. Text výše uvedené směrnice naleznete zde: Stanovení úplaty za PV 2017/2017

V tištěné podobě bude výše uvedená směrnice vyvěšena v šatnách dětí MŠ Jablůnka od 1.9.2017.