Zaměstnanci MŠ

Vedoucí zaměstnanci:

Bc. Marie Navrátilová, ředitelka MŠ

Marcela Škrobánková, zástupkyně ředitelky MŠ

Věra Martinková, vedoucí provozní jednotky školní jídelny

Pedagogický úsek:

Diana Kheilová, DiS., učitelka 3. třídy, logopedická preventistka

Martina Kovaříčková, Lic., učitelka 1. třídy

Bc. Marie Navrátilová, učitelka 2. třídy

Marcela Škrobánková, učitelka 2 třídy

Svatava Štěpánková, učitelka 1. třídy, logopedická asistentka

Iveta Solařová, asistentka pedagoga ve 3. třídě

Provozní úsek:

Pavlína Galdová, domovnice v MŠ

Věra Martinková, účetní

Dagmar Ostřanská, uklízečka

 

Úsek školní jídelny

Věra Martinková, vedoucí školní jídelny

Jana Špruncová, kuchařka

Silvie Minarčíková, kuchařka

Martina Mikulová, pomocná síla ve ŠJ