Akce

Na této stránce jsou postupně uveřejňovány plánované a uskutečněné akce MŠ Jablůnka, aktivity pořádané ve spolupráci s partnery a akce partnerů související s činností naší MŠ. V současné době jsou na našich stránkách ještě ponechány uskutečněné akce  školního roku  2017/2018.

Pokud hledáte kalendář konkrétní třídy naleznete jej zde:

S plánovanými aktivitami ve školním roce 2019/2020 budou rodiče dětí seznámeni na třídních schůzkách v září 2019.

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

BŘEZEN 2020

 • Měsíc knihy” – spolupráce se Základní knihovnou Jablůnka – literární  program pro děti 1. a 3. třídy
 • v úterý 10. 3. 2020 v 9, 00 hodin půjdou děti ze 2. třídy do Základní knihovny Jablůnka na program pro předškoláky ,,Alenka a Krakonoš”
 • ve středu 11. 3. 2020 od 8, 00 hodin proběhne v MŠ Preventivní screeningové vyšetření zraku dětí přístrojem PLUSSOPTIX A09– pouze pro přihlášené děti
 • ve čtvrtek 12.3.2020 v 15,00 hodin proběhne schůzka rodičů a dětí se zástupci ZŠ Jablůnka před zápisem dětí do 1. třídy ZŠ – SCHŮZKA ZRUŠENA !!
 • v pátek 20. 3. 2020 budeme mít v MŠ ,,Ponožkový den”- na podporu Downova syndromu (bližší informace bude v šatně dětí) -ZRUŠENO!!
 • ve středu 25.3.2020 budeme mít v MŠ vítání jara spojené s vynášením Moreny – dopolední program-ZRUŠENO!!
 • v úterý 31. 3. 2020 v 10, 15 hodin nás navštíví kouzelník Aleš krejčí s programem ,,Čarování se zvířátky”-ZRUŠENO!!
 • v úterý 31. 3. 2020 v 15, 30 hodin bude na zahradě MŠ akce pro rodiče a děti: JARNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST (bližší informace bude v šatně dětí)-ZRUŠENO!!
 • LOGOPEDICKÁ AMBULANCE V MŚ: 17. 3., 19. 3., 31.3.-ZRUŠENO!!

 

ÚNOR 2020

 • ve čtvrtek 6. 2. 2020 dopoledne budeme mít celoškolkový karneval (připravte dětem masky, plakátky s informacemi budou v šatnách dětí)
 • ve středu 12. 2. 2020 v 9, 00 hodin budeme mít preventivní program s dentální hygienistkou ,, Zdravé zoubky”- PŘESUNUTO NA STŘEDU 26. 2. 2020 !!
 • v úterý 25. 2. 2020 v 8, 30 hodin budeme mít v MŠ divadelní pohádku ,,Zimní pohádka- Kdopak se to v lese probudil?”- PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO !
 • v sobotu 29. 2. 2020 proběhne Dětský karneval v Sokolovně (pořádá ZŠ Jablůnka)
 • LOGOPEDICKÁ AMBULANCE V MŚ: 4. 2., 7. 2.,18. 2., 20. 2.

 

LEDEN 2020

 • v úterý 14. 1. 2020 dopoledne půjdou děti ze 2. třídy na návštěvu do 1. třídy ZŠ Jablůnka
 • ve čtvrtek 16. 1. 2020 pojedou děti ze 2. a 3. třídy na akci ,,Den otevřených dveří na ZS Na Lapači S VHK ROBE VSETÍN”
 • v úterý 21. 1. 2020 budeme mít v MŠ pohádku divadla Leonka ,,Dva Sněhuláci”
 • LOGOPEDICKÁ AMBULANCE V MŚ: 7. 1., 9. 1.,21. 1., 23. 1.

 

PROSINEC 2019

 • ve čtvrtek 5. 12. 2019 budeme mít v MŠ ,,Mikulášské dopoledne”
 • v sobotu 7. 12. 2019 budeme společně s dětmi, rodiči a občany nejen z Jablůnky rozsvěcovat vánoční stromeček před Obecním úřadem Jablůnka
 • ve čtvrtek 12. 12. 2019 budeme mít v MŠ ,,Vánoční den”
 • ve středu 18. 12. 2019 dopoledne si společně s dětmi, zaměstnanci MŠ, zaměstnanci OÚ Jablůnka i dalšími zájemci zazpíváme koledy u vánočního stromečku na horní zahradě MŠ.
 • ve čtvrtek 19. 12. 2019 dopoledne se půjdeme podívat na rybky do rybníčku, který je nedaleko naší MŠ
 • LOGOPEDICKÁ AMBULANCE V MŚ: 10. 12., 12. 12.

 

LISTOPAD 2019

 • v pátek 1. 11. 2019 v 8, 00 hodin proběhne v MŠ fotografování dětí
 • v pondělí 4. 11. 2019 v 16,00 hodin vystoupí skupina dětí 2. třídy při Vítání občánků na OÚ Jablůnka
 • ve středu 6. 11. 2019 v 17, 30 hodin pořádáme ,,Lampiónový průvod aneb uspávání broučků a berušek”
 • v pondělí 18. 11. 2019 v 15,00 hodin vystoupí skupina dětí 2. třídy při Setkání seniorů na OÚ Jablůnka
 • ve středu 20. 11. 2019 od 8, 30 hodin bude v MŠ pro přihlášené děti sluchový screening pomocí obrázkového audiologického přístroje Senti (SPC Valašské Meziříčí- Mgr. Petra Volná)
 • ve čtvrtek 21. 11. 2019 v 8, 30 hodin budeme mít v MŠ pohádku Maňáskového divadla Olomouc  ,,Jak vodníček vyzrál na čerta”
 • v úterý 26. 11. 2019 v 15, 30 hodin budeme mít v MŠ besedu pro rodiče nejen předškoláků s Mgr. Alenou Střelcovou na téma ,,Školní zralost”
 • ve středu 27. 11. 2019 od 8, 30 hodin bude v MŠ pro přihlášené děti sluchový screening pomocí obrázkového audiologického přístroje Senti (SPC Valašské Meziříčí- Mgr. Petra volná)
 • v pátek 29. 11. 2019 se uskuteční další ročník oblíbeného Předvánočního jarmarku, na který připravíme s dětmi zábavné vystoupení, ve stánku budeme opět prodávat vánoční i jiné výrobky dětí, učitelek, rodičů i dalších přátel naší MŠ
 • LOGOPEDICKÁ AMBULANCE V MŚ: 12. 11., 15. 11., 26. 11., 29. 11.

ŘÍJEN 2019

 • v týdnu od 7. do 11. 10. 2019 budeme mít v MŠ ovocné a zeleninové dny
 • na pátek 11. 10. 2019 odpoledne plánují pořadatelé Stezku odvahy
 • v úterý 15. 10. 2019 budeme mít odpolední výlet s rodiči a dětmi na FARMU PRŽNO (bližší informace ke konané akci bude v šatně dětí)
 • v pondělí 22. 10. 2019 v 9, 00 hodin budeme mít v MŠ pohádku divadla Maringotka ,,Ježek Bodlinka aneb Kde spí v zimě lesní zvířátka, to nám poví naše pohádka”
 • ve čtvrtek 31. 10. 2019 od 15, 30 hodin bude na zahradě MŠ akce pro rodiče a děti: DEN STROMŮ ANEB ZAHRADNÍ SLAVNOST – společně oslavíme svátek DEN STROMŮ na zahradě MŠ (bližší informace bude v šatně dětí)
 • LOGOPEDICKÁ AMBULANCE V MŚ: 14. 10., 17. 10., 29. 10., 31. 10.

ZÁŘÍ 2019

 • v úterý 10. 9. 2019 od 15, 15 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče dětí 3. třídy “Zelená jablíčka”, od 15, 30 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče dětí 1. třídy “Žlutá jablíčka”
 • ve čtvrtek 12. 9. 2019 od 15, 30 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče dětí 2. třídy “Červená jablíčka”
 • v pátek 13. 9. 2019 v 8, 30 hodin budeme mít pohádku ,,Krtek a kolo”- Hodonínské maňáskové divadlo
 • ve čtvrtek 19. 9. 2019 dopoledne budou mít děti 2. třídy “Červená jablíčka” interaktivní besedu s hokejisty VHK ROBE Vsetín v rámci jejich náborové akce

 

———————————————————————–

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ČERVEN 2019

 • jednotlivé třídy si připraví dopolední program pro děti MŠ k jejich svátku MDD,
 • 6.6.2019 dopoledne se uskuteční pro děti 2. třídy Sportování s hokejem na hřišti za průmyslovkou ve Vsetíně,
 • 8.6.2019 odpoledne vystoupí děti MŠ v rámci Dne dětí na fotbalovém hřišti v Jablůnce se zábavným programem,
 • 11.6.2019 dopoledne budeme mít Den s hasiči na školkové zahradě,
 • v pátek 14.6.2019 dopoledne si přijedou k nám do školky trenéři VHK Vsetín zahrát s dětmi hokej. Společně s dětmi si pak u “Červených jablíček ” dají  pořádnou porci krupice, na kterou se už dopředu těší.
 • v pondělí 17.5.2019 po obědě a kratinkém odpočinku si půjdou předškoláci pohrát do školní družiny ZŠ Jablůnka,
 • 18.6.2019 dopoledne pojedou děti 1. třídy na výlet do Kateřinic,
 • 18.6.2019 v 15,30 hodin se uskuteční schůzka rodičů nově přijatých dětí v 1. třídě MŠ (přízemí vlevo),
 • ve středu 19.6.2019 budou děti 2. a 3. třídy odcházet od školky v 8,30 hodin směrem na Kobylu k Palátům na rodinnou farmu. Více informací naleznete v šatnách dětí 2. a 3. třídy.
 • v pondělí 24.6.2019 dopoledne budou mít předškoláci “Školkovou maturitu”,
 • odpoledne 24.6.2019 v 15,00 hodin potom Slavnostní rozloučení se školkou na Obecním úřadě v Jablůnce,
 • v úterý 25.6.2019 dopoledne půjdeme se všemi dětmi na zmrzlinu do restaurace  k Martinkům,
 • jednotlivé třídy si budou připravovat tématické výlety do přírody
 • ve čtvrtek 27.6.2019 dopoledne  připravíme společnou “Rozlúčku, dětí, zaměstnanců MŠ, pana starosty” před letními prázdninami.

ČERVENEC – srpen  2019

 • Možnost umístění našich dětí v MŠ Pržno v termínu 1. – 12. července 2019 (prázdninový provoz) je nutné přihlásit do 6.6.2019, více informací naleznete v šatnách dětí MŠ Jablůnka.
 • Omezený prázdninový provoz  v naší MŠ budeme mít od pondělí 12. srpna 2019. K této prázdninové docházce je nutné děti PŘIHLÁSIT – vepsat jméno a příjmení dítěte, doplnit týden, kdy bude dítě MŠ navštěvovat do formuláře, který je připraven v šatnách dětí.

ZÁŘÍ 2018

 • v úterý 11.9.2018 od 15,30 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče dětí 1. třídy “Zlutá jablíčka” a 3. třídy “Zelená jablíčka”,
 • ve čtvrtek 13.9.2018 dopoledne budou mít děti 2 třídy “Cervená jablíčka” interaktivní besedu s hokejisty VHK ROBE Vsetín v rámci jejich náborové akce,
 • ve čtvrtek 13.9.2018 odpoledne od 15,30 hodin proběhne třídní schůzka pro rodiče dětí 2. třídy “Červená jablíčka”.
 • v pondělí 24.9.2018 v 15,00 hodin budou nejstarší děti ze třídy Červená jablíčka vystupovat s programem pro jubilanty na OÚ v Jablůnce.
 • v úterý 25.9.2018 dopoledne budeme mít první pohádku s názvem “Jak šel Míša poprvé do školky” v podání divadla MARINGOTKA,
 • plánujeme odpolední výlet na FARMU PRŽNO,  termín, čas a další informace budou upřesněny po dohodě s panem předsedou Adámkem. AKCE SE USKUTEČNÍ V MĚSÍCI ŘÍJNU, TERMÍN BUDE UPŘESNĚN PO DOHODĚ S PANEM PŘEDSEDOU ZDENKEM ADÁMKEM.

ŘÍJEN 2018

 • v týdnu od 8. do 12.10. 2018 budeme mít ve školce ovocné a zeleninové dny, více informací o tomto vzdělávacím programu naleznete aktuálně v šatnách dětí,
 • na pátek 12.10.2018 odpoledne plánují pořadatelé Stezku odvahy,
 • v úterý 23.10.2018 dopoledne plánujeme  dopolední program pro nejstarší děti s názvem “Lesní pedagogika” ve spolupráci s Lesy ČR – Vsetín – vzdělávací akce ke svátku DEN STROMŮ,
 • v úterý 23.10.2018 odpoledne  – ZAHRADNÍ SLAVNOST – společně oslavíme svátek DEN STROMŮ na zahradě MŠ,
 • v pondělí 29.10.2018 dopoledne budeme mít druhou školkovou pohádku, tentokrát s herci divadélka BUBLANINA s názvem Začarovaný les.

LISTOPAD 2018

 • v úterý 20.11.2018  16,00 hodin se uskuteční beseda pro rodiče nejen předškoláků s psycholožkou Mgr. Alenou Střelcovou o školní zralosti a školní připravenosti,
 • v úterý 13.11.2018 dopoledne nám maňáskové divadlo z Olomouce  zahraje další pohádku, tentokrát s názvem “Jak Honza zbavil čerta blech,
 • v pondělí 19.11.2018 v 16,00 hodin vystoupí skupina dětí 2. třídy při Vítání občánků na OÚ Jablůnka,
 • 30.11.2018 se uskuteční další ročník oblíbeného Předvánočního jarmarku, na který připravíme s dětmi zábavné vystoupení, ve stánku budeme opět prodávat vánoční i jiné výrobky dětí, učitelek, rodičů i dalších přátel naší MŠ,

PROSINEC 2018

 • v sobotu 1.12.2018 budeme společně s dětmi, rodiči, občany nejen z Jablůnky rozsvěcovat vánoční stromeček před Obecním úřadem Jablůnka.
 • ve středu dopoledne 5.12.2018 budeme mít Mikulášský den ve školce,
 • v úterý 11.12.2018 přijede k nám do MŠ divadlo Beruška s pohádkou O sněhulákovi,
 • ve čtvrtek dopoledne 13.12.2018 budeme mít Vánoční den ve školce,
 • ve čtvrtek 20.12.2018 dopoledne si společně s dětmi, zaměstnanci MŠ, zaměstnanci OÚ Jablůnka i dalšími zájemci zazpíváme koledy u vánočního stromečku na horní školkové zahradě.

LEDEN 2019

 • ve čtvrtek 17.1.2019 v 8,30 hodin pojedeme s dětmi 2. a 3. třídy na ZS Na Lapači ve Vsetíně, kde se uskuteční “Den otevřených dveří s VHK ROBE Vsetín”
 • na předchozí akci navazuje v pondělí 21.1.2019 nabídka VHK ROBE Vsetín s názvem “Pojď hrát hokej”, více informací o této akci  zveřejníme po doručení materiálů pořadateli,
 • ve spolupráci se ZŠ Jablůnka  navštíví naši předškoláci 1. třídu, termín bude včas upřesněn,  uskuteční se v únoru 2019.

ÚNOR 2019

 • ve čtvrtek 7. února 2019 dopoledne  budeme mít  celoškolkový karneval, připravte dětem masky, plakátky s informacemi visí v šatnách dětí,
 • v sobotu 9.2.2019 proběhne Dětský karneval v Sokolovně ( pořádá ZŠ Jablůnka),
 • 19.2.2019 v 9,00 hodin budeme mít v MŠ hudební program s Martinem Kubátem “Hudební výlety”,
 • plánujeme také preventivní program s dentální hygienistkou s názvem “Zdravé zoubky”,
 • ve čtvrtek 21. února 2019 dopoledne ( od 9:00 hodin) navštívíme s předškoláky 1. třídu ZŠ Jablůnka,

BŘEZEN 2019

 • Měsíc knihy
 • v úterý 5.3.2019 pojedeme s dětmi 2. třídy vlakem do Vsetína, navštívíme knihkupectví Betlém a Masarykovu veřejnou knihovnu.
 • ve čtvrtek 7.3.2019 dopoledne navštíví děti 2. třídy Místní knihovnu Jablůnka,
 • Ve čtvrtek 14. března 2019 se uskuteční informační schůzka rodičů a dětí se zástupci ZŠ Jablůnka před zápisem do 1. třídy ZŠ, schůzka proběhne v prostorách Místní knihovny v Jablůnce od 15,15 hodin,
 • v pátek 15.3.2019 od 8,00 hodin proběhne vyšetření zraku dětí screeningovým měřením očí přístrojem PLUSOPTIX A 09 ve spolupráci s paní Marcelou Tabáčkovou z oční ambulance při MŠ Vsetín Rokytnice – pouze pro přihlášené děti
 • ve čtvrtek 21.3.2019 v 8,45 hodin budeme mít pohádku divadélka LEONKA s názvem “Proužek a kroužek”.

DUBEN 2019

 • ve čtvrtek 4.4.2019 proběhne “Zápis předškoláků do 1. třídy ZŠ Jablůnka” spojený se “Dnem otevřených dveří” této školy: http://zsjablunka.cz/,
 • jaro přivítáme programem Vynášení Moreny v dopoledních hodinách 11.4.2019 (tentokrát nebudeme vystupovat na velikonočním jarmarku),
 • ve čtvrtek 11.4.2019 si s dětmi i rodiči připomeneme svátek “DEN ZEMĚ” při odpolední zahradní slavnosti,přesunuto na úterý 16.4.2019
 • 15.4.2019 dopoledne pojedeme s dětmi 3. třídy do MVK Vsetín – literární program (náhradní termín),
 • 17.4.2019 od 8,00 hodin budeme mít preventivní program s dentální hygienistkou pod názvem “Zdravé zoubky” ( pro 2. a 3. třídu MŠ)
 • 18.4.2019 v 8,45 hodin budeme mít pohádku Divadla dětského diváka z Přerova  – “Červená sukýnka, červená karkulka”, zrušeno bez náhrady z důvodu školních velikonočních prázdnin
 • 23.4.2019 se zúčastníme  dopoledních her na dopravním hřišti na Školničce,
 • 24.4.2019 dopoledne ve spolupráci s panem Galdou proběhne fotografování dětí MŠ, tříd,
 • 25.4.2019 dopoledne pojedeme s dětmi 2. a 3. třídy do Zlínského divadla na pohádku “Jů a Hele”,

KVĚTEN 2019

 • v úterý 7.5.2019 proběhne zápis nových dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020,více nformací naleznete na úřední desce: https://www.ms-jablunka.cz/uredni-deska/prijimani-zadosti-k-pv-20152016/
 • v úterý 14.5.2019 odpoledne proběhne besídka pro maminky u příležitosti Dne matek ( 1. + 3. třída),
 • ve čtvrtek 16.5.2019 dopoledne proběhne generálka programu dětí 2. třídy pro maminky určená ženám z Jablůnky a zaměstnancům MŠ, odpoledne potom děti předvedou svůj program pro maminky a rodinné příslušníky dětí 2. třídy u příležitosti Dne matek,
 • ve středu 22.5.2019 v 8,30 hodin budeme mít kouzelnické představení s  názvem “Slet broučků ve školce”,
 • ve čtvrtek 23.5.2019 dopoledne pojedeme společně na tradiční výlet do ZOO Lešná,
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ČERVEN 2018

 • v pátek 1.6.2018 dopoledne půjdou děti 2. a 3. třídy na pěší výlet k Palátům na KOBYLU,
 • v pátek 1.6.2018 – dopolední hry na zahradě – 1. třída – MDD ve školce
 • v úterý 5.6.2018 odpoledne budou mít děti 2. třídy turnaj ve stolní hře DÁMA  pro žákům ZŠ Jablůnka ( 13,00 -14,00 hodin)
 • 7. a 8. června 2018 od 10,00 hodin budeme mít dopolední zkoušky na vystoupení na výletišti za hasičkskou zbrojnicí ( děti 2. a 3 třídy MŠ).
 • v sobotu 9.6.2018 od 14,00 hodin se na výletišti uskuteční DEN DĚTÍ , připravujeme vystoupení dětí  s názvem “My jsme malí námořníci”,
 • ve středu 13.6.2018 od 9,0 hodin budeme mít na školkové zahradě “Hry s hasiči”,
 • v úterý 19.6.2018 od 16,00 hodin se uskuteční schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ Jablůnka od 1.9.2018,
 • Odpolední výlet společně s rodiči na Farmu Hošťálková ve spolupráci se ZD Mír Ratiboř je stanoven na středu 20.5.2018. Od MŠ budeme odjíždět v 15,30 hodin, sraz na Farmě Hošťálková je v 16,00 hodin.
 • v pondělí  25.6.2018 půjdeme s dětmi – školáky – na návštěvu Školní družiny ZŠ Jablůnka v době poledního odpočinku (od 12,30 do 13,45 hodin)
 • ve středu dopoledne 27.6.2018 proběhne u “Červených jablíček”, ve 2. třídě MŠ maturita pro budoucí školáky,
 • ve středu 27.6.2018 proběhne na OÚ v Jablůnce slavnostní rozloučení s dětmi odcházejícími 1.9.2018 do ZŠ, již tradiční- “Rozloučení s předškoláky”společně s rodiči  – odpolední akce
 • pěší tématické výlety PODLE POČASÍ
 • ve čtvrtek 28.6.2018 budeme mít ve školce rozlůčku zaměstnanců a dětí MŠ se školkou před letními prázdninami se zmrzlinovým občerstvením od Machalů.

ČERVENEC 2018

 • MŠ BUDE CELÝ MĚSÍC UZAVŘENÁ
 • možnost umístění dětí v MŠ Pržno 2. – 13.7.2018,
 • možnost umístění dětí v MŠ Mikulůvka – 16. – 28.7.2018

SRPEN 2018

 • 1. – 10.8.2018- MŠ UZAVŘENÁ
 • od 13.8.2018 omezený provoz pro děti MŠ Jablůnka, MŠ Pržno  a MŠ Mikulůvka

 

 —————————————————–

ZÁŘÍ 2017

 • v úterý 12.9.2017 v 15,00 hodin se uskuteční třídní schůzka 1.třídy Žlutá jablíčka a 3. třídy Zelená jablíčka,
 • ve čtvrtek 14.9.2017 v 15,00 hodin se uskuteční třídní schůzka 2. třídy Červená jablíčka,
 • ve čtvrtek 21.9.2017 dopoledne půjdou děti 2. a 3. třídy cvičit do Sokolovny,
 • v úterý 26.9.2017 v 8,30 hodin budeme mít divadlo “Šikulka” s Pohádkami o poslušnosti a pořádku,
 • návštěva Farmy Pržno – termín bude upřesněn.

ŘÍJEN 2017

 • v úterý 10.10.2017 od 8,30 hodin budeme mít ve školce maňáskové divadlo Sluníčko z Prostějova s pohádkami “Dlouhý, Široký a Bystrozraký”, “O Koblížkovi” a “Tři prasátka”,
 • v úterý 16.10.2017 dopoledne budou mít  děti 2. třídy MŠ program “Lesní pedagogika” s pracovníky Lesů ČR na školní zahradě,
 • ve čtvrtek 19.10.2017 od 8,30 hodin budeme mít v MŠ vzdělávací projekt Státní veterinární správy s názvem “Máme rádi zvířátka”,
 • ve čtvrtek 19.10.2017 dopoledne se děti 3. třídy zúčastní Dne otevřených dveří na zimním stadionu Na Lapači ve Vsetíně, více informací naleznete na plakátku v šatně dětí “Zelená jablíčka”,
 • Den stromů – v rámci tohoto svátku plánujeme vycházku s dětmi a jejich rodiči spojenou se zamykáním stromů, říkadly, pohybovými hrami, opékáním buřtů  ve středu 18.10.2017 v 15,30 hodin, více informací na plakátcích v MŠ,
 • ve středu 25.10.2017 dopoledne nás navštíví hokejisti VHK Vsetín přímo ve školce,
 • v úterý 31.10.2017 od  8,45 hodin budeme mít pohádku divadla Leonka s názvem “Jak se brouček ztratil”.

LISTOPAD 2017

 • avizovaná beseda pro rodiče předškoláků “Budeme mít školáka” s Mgr. A. Střelcovou se uskuteční až v měsíci lednu s ohledem na změnu zápisu dětí do 1. třídy – duben 2017,
 • v úterý 7.11.2017 pořádáme pro rodiče s dětmi naší MŠ návštěvu FARMY PRŽNO, sraz účastníků je před hlavní bránou do farmy od Pržna již v 15,30 hodin. Tento čas jsme stanovili po dohodě s panem předsedou Adámkem  z důvodů ročního období, posunutého času – je brzy tma.
 • v pátek 10.11.2017 od 8,30 hodin se budou děti v MŠ fotit (pan Jiří Galda) dle vašich objednávek – jsou připraveny k vyplnění v šatnách dětí.
 • očekáváme návštěvu z partnerské MŠ An der Allee ze Sulzbachu-Rosenbergu – podle aktuálních informací od partnerů se očekávaná návštěva  uskuteční asi až na jaře 2018,
 • v pátek 24.11.2017 v 8,45 hodin budeme mít pohádku “Pták Ohnivák a Liška Ryška” v podání divadla VYPRAVĚČ POHÁDEK,
 • v pátek 24.11.2017 od 16,00 hodin proběhne Předvánoční jarmark na výletišti za Hasičskou zbrojnici – připravíme výrobky a vystoupení dětí,

PROSINEC 2017

 • v sobotu 2.12.2017 rozsvěcíme stromeček před OÚ Jablůnka. Děti, které se půjdou na tuto akci podívat mohou zpívat  s námi koledy – Pásli ovce Valaši a Půjdem spolu do Betléma. Sraz v 16,20 hodin před OÚ Jablůnka. Více informací k této akci naleznete na plakátcích, které jsou v šatnách dětí.
 • 5.12.2017 Mikulášské dopoledne v MŠ spojené s nadílkou
 • 8.12.2017 odpoledne od 16,30 hodin bude s sokolovně Mikulášská besídka pro přihlášené děti s rodiči ( pořádá Spartak Jablůnka)
 • V pátek  15.12.2017 dopoledne budeme mít ve školce Vánoční den spojený s tradicemi, zvyky, vánočním jídelníčkem i vánoční nadílkou
 • Ve čtvrtek dopoledne se všichni sejdeme na školkové zahradě u stromečku a u betléma ke společnému vánočnímu zpívání koled
 • V pátek 22.12.2017 budeme mít omezený provoz pouze pro děti rodičů, kteří to nezbytně nutně potřebují a nemohou jinak zabezpečit péči o své děti.  Na tento den je nutné děti včas přihlásit.                           

LEDEN 2018

 • V úterý 2.1.2018 budeme mít omezený provoz pouze pro děti rodičů, kteří to nezbytně nutně potřebují a nemohou jinak zabezpečit péči o své děti. Na tento den je nutné děti včas přihlásit,
 • VYŠETŘENÍ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ- pomocí audiologického přístroje k odhalení možných obtíží v oblasti sluchového vnímání u dětí předškolního věku proběhne v úterý 9.1.2018 od 8,30 hodin v MŠ (pouze pro písemně přihlášené děti – přihlášky jsou k dispozici ve třídě u paní učitelky), vyšetření je ZDARMA,
 • 11.1.2018 v 15,30 hodin ve 2.třídě “Červená jablíčka” se uskuteční plánovaná beseda pro rodiče budoucích školáků s názvem “Budeme mít školáka” s Mgr. A. Střelcovou,
 • ve středu 24.1.2018 dopoledne půjdou děti 2. a 3. třídy cvičit do sokolovny,
 • v pondělí 29.1.2018 v 9,00 hodin budeme mít divadlo MARINGOTKA- „Zimní radovánky s Aťou a Radkem“,
 • po dohodě se ZŠ nejstarší děti MŠ navštíví 1. třídu ZŠ Jablůnka, termín bude upřesněn Z DŮVODU NEMOCI UČITELKY SE NÁVŠTĚVA 1. TŘ. ZŠ  ODKLÁDÁ

ÚNOR 2018

 • Celoškolkový karneval – dopoledne 14.2.2018,
 • v pátek 16.3.2018 dopoledne budeme mít vzdělávací program s dentální hygienistkou “Zdravé zoubky”
 • ve středu dopoledne 28.2.2018 v 8,30 hodin budeme mít pohádku s názvem ” Dobrý den, celý den”
 • v úterý 27.2.2018 dopoledne půjdou předškoláci na návštěvu za kamarády do 1. třídy ZŠ Jablůnka, prohlédnou si školu, školní družinu i školní jídelnu.

BŘEZEN 2018

 • 11.3.2018 bude karneval v sokolovně Jablůnka ( pořádá ZŠ)
 • ve čtvrtek 15.3. dopoledne –  vyšetření očí dětí sceeningovým měřením přístrojem PLUSOPTIX A 09 pro děti MŠ i další zájemce – paní Marcela Tabáčková, pro přihlášené děti,
 • Měsíc knihy” – spolupráce s Obecní knihovnou Jablůnka – literární  program pro děti 1. a 3. třídy,
 • úterý 20.3.2018 v 15,15 hodin proběhne schůzka rodičů a dětí se zástupci ZŠ Jablůnka před zápisem dětí do 1. třídy ZŠ
 • vítání jara spojené s vynášením Moreny – dopolední program,
 • ve čtvrtek 22.3.2018 v 8,45 hodin budeme mít pohádku divadélka LEONKA  s názvem “Kouzelné zrcátko“- pohádka o lhaní a pravdě,
 • 26.3.2018 bude skupinka dětí MŠ vystupovat při Vítání občánků na OÚ Jablůnka
 • 29.3.2018 bude Velikonoční jarmark na výletišti s vystoupením dětí MŠ a tvořivou dílničkou.

DUBEN 2018

 • ve čtvrtek 12.4.2018 pojedeme s dětmi do Městského divadla ve Zlíně na pohádku “Obušku, z pytle ven! Začátek je v 10,00 hodin. Čas odjezdu od MŠ včas oznámíme.
 • ve čtvrtek 12.4.2018 pojedou děti 1. třídy do zábavného centra DŽUNGLE ve Vsetíně,
 • úterý 17.4.2018 odpoledne od 15,15 hodin oslavíme Den Země – zahradní slavnost spojená s krátkým jarním programem dětí, ochutnávkou zdravé stravy, úklidem školních zahrad společně s rodiči dětí také v rámci akce “Ukliďme Česko – Ukliďme Jablůnku,
 • ve čtvrtek 19.4.2018 od 8,30 hodin proběhne fotografování dětí dle objednávky + fotografování tříd a skupinek,
 • 19.4.2018 proběhne zápis dětí do 1. třídy ZŠ Jablůnka,
 • 25.4.2018 dopoledne budeme mít pohádku Divadla dětského diváka Přerov s názvem “Zazvonil zvonec a pohádka začíná…” v podání oblíbené herečky Michaely Borošové,
 • 27.4.2018 dopolední hra na dopravním hřišti za OÚ Jablůnka ve spolupráci s BESIP,
 • 30.4.2018 pořádá ZŠ Jablůnka “Slet čarodějnic”.

KVĚTEN 2018

 • ve čtvrtek 3. 5.2018 od 8,00 hodin do 16,00 hodin proběhne zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019
 • ve čtvrtek 10.5.2018 v 15,15 hodin – besídka pro maminky 2. třída ke Svátku matek, dopoledne od 9,30 hodin proběhne generální zkouška, na kterou zveme veřejnost – ženy z Jablůnky,
 • v úterý 15.5.2018 besídka a tvořívá dílna 1. a 3. třída pro maminky ke svátku “Den matek”,
 • “Hasičský den” – dopolední zábavné hry na školkové zahradě – termín bude upřesněn podle počasí a dohody s hasiči,
 • v úterý 22.5.2018 v 9,00 hodin budeme mít pohádku divadla “V batohu” s názvem “Africká pohádka”,
 • 24.5.2018 pojedeme s dětmi opět na společný výlet  do ZOO Lešná.
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
ZÁŘÍ 2016
 • v úterý 13.9.2016 v 15,15 hodin proběhne třídní schůzka rodičů dětí 2. třídy “Červená jablíčka” a 3. třídy “Zelená jablíčka”,
 • ve středu 14.9.2016 v 15,15 hodin proběhne třídní schůzka rodičů dětí 1. třídy “Žlutá jablíčka”,
 • v pondělí 19.9.2016 v 9,00 hodin budeme mít první pohádku s názvem “Jak šel Míša Kulička poprvé do školky” v podání divadélka “Maringotka”,
 • v sobotu 24.9.2016 od 10,00 hodin začínají oslavy 110. výročí narození akademického malíře Karla Hofmana. Vernisáž obrazů různých autorů, výtvarných prací občanů Jablůnky, žáků ZŠ Jablůnka a dětí MŠ Jablůnka bude otevřena na OÚ Jablůnka denně od 10,00 do 16,00 hodin do úterý 27.9.2016. Oslavy budou pokračovat od 11,00 hodin  slavností odhalení restaurovaných nástěnných maleb ak. malíře Karla Hofmana v naší MŠ, od 12,00 do 16,00 hodin  bude v Hasičské zbrojnici Jablůnka otevřena jednací místnost, ve které je umístěna freska K. Hofmana.
ŘÍJEN 2016
 • v úterý 11.10.2016 v 15,30 hodin se sejdeme na Farmě Pržno k prohlídce areálu, akce je určena rodičům a dětem naší MŠ i dalším rodinným příslušníků. Nenechte si ujít tuto zajímavou návštěvu moderní farmy – dříve kravína,
 • v úterý 18.10.2016 budeme slavit svátek “Den stromů”, tentokrát vycházkou do přírody společně s dětmi, rodiči i dalšími zájemci,začínáme na horní zahradě MŠ v 15,30 hodin, končit budeme táborákem u ZŠ Jablůnka, v případě nepříznivého počasí najdeme jiný vhodný termín,akce byla z důvodu špatného počasí zrušena bez náhrady
 • v pondělí 24.10.2016 dopoledne se budou děti fotografovat – dle objednávek ( pan Jiří Galda)
 • v úterý 25.10.2016 v 15,00 vystoupí skupinka nejstarších dětí MŠ s krátkým podzimním programem pro jubilanty na OÚ Jablůnka,  akce byla ze strany pořadatele zrušena z důvodu malého počtu přihlášených jubilantů.
LISTOPAD 2016
 • v úterý 1.11.2016 v 10,30 hodin přijede maňáskové divadlo “ŠIKULKA” se sérií pohádek o zdraví: Loupežník a pyšná princezna, Adélka a zoubečky, Kouzelná bylinka aneb Jak se Honza uzdravil,
 • ve čtvrtek 3.11.2016 dopoledne pojedeme s dětmi 2. a 3. třídy na Den otevřených dveří na ZS Na Lapači ve Vsetíně,
 • v pondělí 7.11.2016 vystoupí některé děti MŠ při slavnosti Vítání občánků na OÚ Jablůnka,z důvodu výskytu  infekce planých neštovic v MŠ jsme vystoupení dětí zrušili,
 • v úterý 8.11.2016 dopoledne budou mít děti 2. a 3. třídy MŠ vzdělávací program “Zdravé zoubky” s dentální hygienistkou Terezou Kučnou, více informací naleznete na plakátcích v šatnách dětí MŠ,
  pro nemoc lektorky se akce nekoná, nový termín bude zveřejněn v dostatečném předstihu
 • v pátek 11.11.2016 dopoledne pojedeme s dětmi 2. a 3. třídy na exkurzi do vsetínské IRISY, děti se tak podívají na výrobu klasických skleněných vánočních ozdob. Více informací naleznete na plakátcích v šatnách dětí 2. a 3. třídy MŠ,
 • v úterý 15.11.2016 v 15,30 hodin budeme mít besedu na téma “Školní zralost a školní připravenost” pro rodiče nejstarších dětí i další zájemce s Mgr. Alenou Střelcovou,
 • společný podzimní úklid školních zahrad s dětmi a rodiči dovolí-li nám to počasí,
 • v pátek 25.11.2016 odpoledne se uskuteční na VÝLETIŠTI za Hasičskou zbrojnicí Jablůnka již 3. Předvánoční jarmark.
PROSINEC 2016
 • v pátek 2.12.2016 dopoledne navštíví naši MŠ Mikuláš se svou družinou,
 • v sobotu 3.12.2016 od 16,30 hodin se sejdeme před OÚ Jablůnka, zazpíváme si a společně rozsvítíme vánoční stromeček, nezapomeňte si s sebou vzít zvoneček
 • v úterý 20.12.2016 budeme mít “Vánoční den v MŠ” (začínáme vánoční svačinkou, připomeneme si vánoční zvyky, tradice, zazpíváme si u stromečku a rozbalíme dárečky, budeme mít i vánoční oběd…..)
 • společné hry a zpívání koled na horní školkové zahradě u vánočního stromečku
 • od pátku 23.12.2016 do neděle 1.1.2017 bude MŠ uzavřena.
LEDEN  2017
 • V pátek 13.1.2017 dopoledne od 9,00 hodin navštíví děti 2. třídy Místní knihovnu. O knihovně, knížkách, spisovatelích a dalších zajímavostech si budeme povídat s paní knihovnicí Janou Brinčekovou,
 • s budoucími školáky navštívíme 1. třídu ZŠ Jablůnka- termín upřesníme
 • beseda s panem J. Jurčákem  pro děti MŠ s názvem “Ptáci v zimě”,
 • v úterý 24.1.2017 v 9,00 hodin přijede divadlo MARINGOTKA  se “Zimní pohádkou”.
ÚNOR  2017
 • V pondělí 6.2.2017 v 16,00 hodin se uskuteční interaktivní program s dentální hygienistkou Terezou Kučnou s názvem “Zdravé zoubky”. Akce je určena pro rodiče s dětmi i další zájemce,
 • ve středu 8.2.2017 od 9,00 hodin budeme mít další program s dentální hygienistkou T. Kučnou pro starší děti MŠ ( 2. a 3. třída),
 • ve školce budeme mít karneval
 • v úterý 28.2.2017 pojedeme se staršími dětmi ( 2. a 3. třída) do Zlínského divadla na pohádku O opičce Žofce. Odjezd od MŠ bude v 8,30 hodin. Náklady na dopravu a vstupenky uhradíme z výtěžku Předvánočního jarmarku. Více informací naleznete na nástěnce v šatně dětí v dostatečném předstihu.
BŘEZEN  2017
 • Ve čtvrtek 9.3.2017 v 8,30 hodin budeme mít pohádku DDD Přerov s názvem “Boty dělaj kocoura”,
 • ve čtvrtek 16.3.2017 od 8,00 hodin proběhne vyšetření oči  přihlášených dětí screeningovým měřením pomocí přístroje PLUSOPTIX A 09  ve spolupráci s paní Marcelou Tabáčkovou, finanční náklady na vyšetření ve výši 200,- Kč/dítě odevzdejte, prosím, paní učitelce ve třídě nejpozději v den vyšetření (16.3.2017 ráno),
 • měsíc Knihy – spolupráce s Knihovnou Jablůnka
 • v úterý 21. 3.2017 pojedeme s dětmi 2. a 3. třídy na vzdělávací program “Co si šeptá řeka Bečva” ve Vsetínském zámku. Děti 2. třídy Červená jablíčka pojedou vláčkem a děti 3. třídy pojedou linkovým autobusem. Zpět pojedeme všichni společně autobusem. Finanční náklady propočítáme až po návratu z výletu- podle zůstatku výtěžku Předvánočního jarmarku 2016.
 • v úterý 21.3.2017 pojedou nejmenší děti ze třídy Žlutá jablíčka do HOPIPARKU  ve Valašském Meziříčí. Náklady na tento výlet uhradíme s výdělku Předvánočního jarmarku 2016.
 • ve středu 22.3.2017 od 15,00 hodin se uskuteční  společná schůzka učitelek MŠ, zástupců ZŠ s nejstaršími dětmi MŠ a jejich rodiči ( důležitá informační schůzka před zápisem dětí do ZŠ),
 • v pondělí 27.3.2017 v 16,00 hodin vystoupí skupinka dětí při slavnosti Vítání občánků na OÚ Jablůnka
DUBEN  2017
 • 5.4.2017 od 15,15 hodin jsme připravili jarní zahradní slavnost ke svátku “Den Země” + jarní brigáda s úklidem školních zahrad MŠ,
 • Na Zelený čtvrtek 13.4.2017 připravujeme vystoupení dětí a výstavku výrobků dětí jako součásti Jarního jarmarku na výletišti za hasičskou zbrojnicí v Jablůnce
 • beseda, hry s příslušníky Policie ČR na dopravním hřišti “Na školničce”,
 • vzdělávací dopolední program pro nejstarší děti MŠ “Lesní pedagogika” – Lesy ČR,
 • 19.4.2017 DOPOLEDNE – fotografování tříd MŠ ( pan Galda), přesunuto na pátek 28.4.2017 z důvodů špatného počasí
 • 20.4.2017 proběhne v ZŠ Jablůnka zápis dětí do 1. třídy
 • ve středu 26.4.2017 v 8,30 hodin k nám přijede divadlo Ivana Urbánka s pohádkou “Lišák Foksík” aneb “Bezpečně k cíli” téma doprava.
KVĚTEN  2017
 • zápis nových dětí do MŠ proběhne ve čtvrtek 4. května 2017
 • besídky a tvořivé dílny pro maminky “Den matek” se uskuteční v úterý 9.5.2017 pro děti 3. třídy, ve středu 10. 5 2017 pro děti 1. třídy a ve čtvrtek 11.5.2017 pro děti 2. třídy. Začátek v 15,15 hodin,
 • ve čtvrtek 11.5.2017 v 15,00 hodin vystoupí některé děti ze třídy “Zelená jablíčka” se svým programem na schůzce Svazu postižených civilizačními chorobami v restauraci U Martinků
 • v pátek 12.5.2017 dopoledne budeme mít “Dopravní den” s BESIPEM na Školničce
 • ve čtvrtek 18.5.2017 v 9,00 hodin budeme mít pohádku divadla MARINGOTKA  s názvem”Jak zachránili mravenčí miminko”,
 • společný výlet dětí do ZOO Lešná připravujeme na úterý 23.5.2017,
 • ve čtvrtek 25.5.207 v 15,00 hodin vystoupí některé děti třídy “Červená jablíčka” na Setkání se seniory, které pořádá OÚ Jablůnka v zasedací místnosti,
 • program Lesní pedagogika pro nejstarší dětí MŠ ve spolupráci s Lesy ČR se uskuteční na školní zahradě dopoledne ( čekáme na návrh termínu od pracovníků Lesy ČR, pracoviště Vsetín)  po dohodě s pracovníky Lesy ČR se akce uskuteční až v podzimním termínu
ČERVEN  2017
 • ve čtvrtek 1.6.2017 dopoledne oslavíme Den dětí na školkové zahradě ve společnosti hasičů, budeme si hrát “Na hasiče”,
 • 10.6.2017 bude opět Den dětí na výletišti, tentokrát “VEČERNÍČKOVÝ”, s dětmi připravujeme”VEČERNÍČKOVÉ PÁSMO”
 • schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ od 1.9.2017 proběhne v úterý 20. června 2017 od 15,30 hodin v 1. třídě MŠ,
 • ve čtvrtek 22. 6. 2017 od 15,00 v zasedací místnosti  OÚ Jablůnka budou mít předškoláci slavnost loučení se školkou.  Na slavnosti jsou vítání rodiče i další rodinní příslušníci.
 • pěší tématické výlety s dětmi
 • v pátek 30.6.2017 dopoledne se uskuteční společná rozlůčka dětí a zaměstnanců MŠ se školkou před letními prázdninami
ČERVENEC  2017
 • naše MŠ bude celý měsíc červenec uzavřená,
 • provoz v MŠ Pržno bude od 1.7.2017 do 14.7.2017. Žádosti o přijetí k prázdninovému provozu v MŠ Pržno pro naše děti a další informace k prázdninovému provozu jsou vyvěšeny v šatnách dětí MŠ.
SRPEN  2017
 • 1. – 11.8.2017 bude MŠ uzavřená
 • 14. – 31.8. 2017 omezený prázdninový provoz.
………………………………………………………………
ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
ZÁŘÍ 2015
 • úterý 15.9.2015 v 15,00 hodin proběhne třídní schůzka rodičů dětí 2. třídy “Červená jablíčka”,
 • středa 16.9.2015 v 15,00 hodin proběhne třídní schůzka rodičů dětí 1. třídy “Žlutá jablíčka”,
 • čtvrtek 17.9.2015 v 15,00 hodin proběhne třídní schůzka rodičů dětí 3. třídy “Zelená jablíčka”,
 • 22.9.2015 v 9,00 hodin budeme mít pohádku divadélka Bublanina s názvem Popletená slepice. Cena 30,- Kč/dítě.
ŘÍJEN 2015
 • v úterý 13.10.2015 v 9,00 hodin budeme mít pohádku divadla Maringotka s názvem “O LESNĚNCE  ŠTĚSTĚNCE A DUBOVÉM PANÁČKOVI”, cena představení 40,- Kč/dítě
 • v pátek 23.10.2015 v 15,00 hodin představí své krátké podzimní vystoupení pro jubilanty na OÚ Jablůnka vybrané děti ze třídy “Červená jablíčka”,
 • v úterý 27.10.2015 od 15,00 hodin budeme mít Podzimní zahradní slavnost spojenou s vystoupením dětí, malým občerstvením, brigádou. Více na hlavní stráce webu.
LISTOPAD 2015
 • v úterý 3.11.2015 od 8,30 hodin se budou děti fotografovat (podle písemných objednávek rodičů),
 • 11.11.2015 od 16,00 hodin proběhne akce Jabloňky “Uspávání broučků”
 • 12.11.2015 dopoledne jedeme s dětmi 2. ( Červená jablíčka) a 3.(Zelená jablíčka) třídy MŠ na Den otevřených dveří pro MŠ, který pořádá Hokejový klub Vsetín na Zimním stadionu Na Lapači. Odjíždíme v 8,30 hodin autobusem od MŠ, předpokládaný příjezd je v 11,15 hodin.Náklady na dopravu hradí HC Vsetín.
 • ve čtvrtek 19.11.2015 od 15,30 hodin pro rodiče nejstarších dětí i ostatní zájemce připravujeme besedu s názvem “Budeme mít školáka” s Mgr. Alenou Střelcovou, psycholožkou Nemocnice Vsetín,
 • v úterý 24.11.2015 v 9,00 hodin budeme mít pohádku divadla Maringotka s názvem “O ZTRACENÉM PSANÍČKU”, cena představení 40,- Kč/dítě,
 • v pátek 27.11.2015 se uskuteční Vánoční jarmark – společná akce pod záštitou Obce Jablůnka
 PROSINEC 2015
 • v pátek 4.12.2015 proběhne v MŠ dopoledne s Mikulášem, čerty a andělem v MŠ,
 • v sobotu 5.12.2015 od 16,30 hodin,pod záštitou Obecního úřadu Jablůnka společně s volejbalisty TJ, ZŠ Jablůnka, dalšími organizacemi a občany Jablůnky rozsvítíme vánoční strom u OÚ Jablůnka
 • v úterý 15.12.2015 dopoledne budeme mít v MŠVánoční den  spojený s tradicemi, zvyky a nadílkou.
 • ve čtvrtek 17.12.2015 dopoledne budeme mít NÁVŠTĚVNÍ DEN – navštívíme kamarády ve třídách, společně si pohrajeme s novými hračkami
 • v pátek 18.12.2015 dopoledne se sejdeme u “Cervených jablíček”, na společném zpívámí koled.
 • v pondělí 21.12.2015 a v úterý 22.12.2015 budeme mít provoz pouze v jedné třídě MŠ pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnaní a umístění dětí nezbytně potřebují
 • od 23.122015 do 3.1.2016 bude MŠ uzavřena.
LEDEN 2016
 • 13.1.2016 dopoledne navštívíme s nejstaršími dětmi MŠ ( budoucími školáky) kamarády v 1. třídě ZŠ Jablůnka.
 • 14.1.2016 v 15,00 hodin se uskuteční schůzka rodičů a dětí se zástupci ZŠ Jablůnka před zápisem dětí do 1. třídy ZŠ,
 • 15.1.2016 dopoledne navštívíme s nejstaršími dětmi Obecní knihovnu Jablůnka v rámci tématického celku “Kniha je můj kamarád”
 • 27.1.2016 bude zápis dětí do ZŠ Jablůnka
 • 28.1.2016 v 8,30 hodin budeme mít pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, cena 30,- Kč
 • promítání tématických filmů a pohádek v Obecní knihovně Jablůnka dle dohody
ÚNOR 2016
 • 11.2.2016 od 8,30 budeme mít program s dentální hygienistkou s názvem “Zdravé zuby”, je určen dětem 2. a 3. třídy, poplatek za program 20,- Kč/dítě
 • v pondělí 15.2.2016 v 15,00 hodin pořádáme přednášku pro rodiče dětí i veřejnost s názvem “Zdravé zuby”
 • ve čtvrtek 24.2.2016 dopoledne budeme mít celoškolkový KARNEVAL, připravte dětem masky, ať se karnevalově naladí na nedělní karneval ve škole,
 • v neděli 28.2.2016 pořádá ZŠ Jablůnka Dětský karneval s klaunem Hopsalínem. Začátek v 15,00 hodin.
BŘEZEN 2016
 • “Měsíc knihy” spolupráce s Místní knihovnou Jablůnka,
 • pondělí 21.3.2016 v 8,30 hodin budeme mít pohádku Divadla dětského diváka Přerov s názvem “KYKYRYKÝ”, plakátek naleznete zde: KYKYRYKY DDD PŘEROV
 • ve čtvrtek 31.3.2016 půjdeme s nejstaršími dětmi cvičit do Sokolovny v Jablůnce – více informací naleznete v šatně dětí “Červená jablíčka”,
 • jarní úklid školních zahrad společně s rodiči se uskuteční v rámci oslav DNE ZEMĚ v měsíci dubnu 2016,
 • možnost vyšetření očí dětí  screenongovým měřením očí přístrojem PLUSOPTIX A 09 pro děti MŠ i další zájemce – termín přesouváme na měsíc duben z důvodu zvýšené nemocnosti dětí, přesný termín a čas upřesníme v dostatečném předstihu na těchto stránkách i v šatnách dětí
 • ve čtvrtek 31.3.2016 půjdou nejstarší děti cvičit do Sokolovny Jablůnka, více informací naleznete v šatně dětí 2. třídy MŠ.
DUBEN 2016
 • v úterý 5. 4.2016 od 8,30 hodin v 1. třídě MŠ u “Žlutých jablíček” se uskuteční plánované screenengové vyšetření zraku dětí. Více informací naleznete na hlavní stránce webu MŠ nebo v šatnách dětí MŠ,
 • ve čtvrtek 7.4.2016 se s dětmi zúčastníme Otevření dopravního hřiště na Školničce v Jablůnce
 • ve čtvrtek 21.4.2016 od 9,00 hodin se budeme fotit na společné fotografie tříd, individuální a skupinkové fotografie je nutné dohodnout – napsat na formulář od pana Galdy  změna termínu z důvodů zvýšené absence dětí v MŠ (nový termín 13.5.2016 od 9,00 hodin)
 • ve čtvrtek 21. dubna 2016 od 15,00 hodin budeme mít Zahradní slavnost se zvířátky ze Záchranné stanice Hošťálková s paní doktorkou Kamilou Křupalovou, touto akcí začneme s oslavami planety Země, zapojíme se tak do akce “Ukliďme si Jablůnku” vyhrabáním trávníků, ošetřením bylinkové zahrádky, výsadbou nových keřů a pod.
 • v pátek 22.4.2016 oslavíme “Svátek Země” společně s žáky 9. třídy ZŠ Jablůnka, kteří si pro starší děti naší MŠ připravili vzdělávací program o zvířátkách pod vedením pana učitele Petra Zvardoně.
 • v pondělí 25.4.2016 vystoupí skupinka dětí ze třídy Červená jablička” na slavnosti “Vítání občánků” v zasedací místnosti OÚ Jablůnka
 • beseda s příslušníky Policie ČR a dopravní hry na školní zahradě,
 • v úterý 26.4.2016 v 9,00 hodin budeme mít pohádku divadla Maringotka “DOPRAVNÍ PŘÍBĚH”, cena 40,- Kč/dítě,
KVĚTEN 2016
 • v úterý 3.5.2016 v 15,00 hodin  se uskuteční besídka pro maminky za účasti dalších rodinných příslušníků dětí 1. a 3. třídy / Žlutá a Zelená jablíčka/,
 • ve čtvrtek 5.5.2016 dopoledne vystoupí naše děti s pásmem pro maminky pro Švaz žen Jablůnka, odpoledne v 15,00 hodin se uskuteční besídka pro maminky za účasti rodinných příslušníků dětí 2. třídy /Červená jablíčka/,
 • v úterý 10.5.2016 dopoledne budou mít  děti 2. třídy “Cervená jablíčka” vzdělávací program s pracovníky Lesů ČR s názvem LESNÍ PEDAGOGIKA, uskuteční se stejně jako v minulých letech na školní zahradě MŠ, v případě špatného počasí bude akce přesunuta a nový termín bude oznámen
 •  pátek 13.5.2016 od 9,00 hodin se budeme fotografovat na skupinové třídní fotografie, individuální a další skupinové foto po objednání na formuláři od pana Galdy
 • zápis nových dětí do MŠ se uskuteční v úterý 17.5.2016, více informací k zápisu naleznete zde: Zápisdo MŠ 2016. Kritéria přijímání dětí do MŠ: KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PV 2016 tiskopis žádosti přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jablůnka: ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PV 2016 . Upozorňuji, že tiskopis musí být vyplněný včetně lékařského potvrzení o očkování dítěte.
 • ve středu 18.5.2016 dopoledne budeme mít na školní zahradě “Hry s hasiči”
 • společný výlet dětí do ZOO Lešná je připraven na čtvrtek 26.5.2016,odjezd od MŠ v 7,30 hodin,
 • v úterý 31.5.2016 budeme mít pohádku divadla Maringotka s názvem “INDIÁNSKÝ TÁBOR”, cena 40,- Kč/dítě.
ČERVEN 2016
 • v pátek 3.6.2016 v 9,00 hodin přijede do MŠ skupina “AFRIKANA” – zábavný program obsahuje africkou pohádku Kirika v divočině, besedu o životě v Africe, výuku afrických písní a tanců spojenou s hrou na bubny,
 • v sobotu 4.6.2016 vystoupí děti MŠ s programem na Dětském dnu, který pořádá Volejbal TJ Spartak Jablůnka,
 • v pátek 10.6.2016 dopoledne plánujeme “Výpravu do přírody” – pochoďák s nejstaršími dětmi “Cervená jablíčka”
 • v úterý 14.6.20116 odpoledne si za nejstaršími dětmi MŠ přijdou zahrát žáci ZŠ Jablůnka společně s panem učitelem Petrem Zvardoněm společenskou hru “DÁMA”
 • 17.6.2016 dopoledne budou mít nejstarší děti MŠ ve školce DISKOTÉKU
 • 17.6.2016 dopoledne plánujeme výlet nejmladších dětí “Na Kobylu” k Palátům,
 • v úterý 21.6.2016 b 16,00 hodin proběhne v 1. třídě u Žlutých jablíček” (přízemí) schůzka rodičů nově přijatých do MŠ Jablůnka,
 • ve středu 22.6.2016 dopoledne si zajdeme s dětmi na zmrzlinu,
 • ve čtvrtek 23.6.2016 dopoledne bude školková maturita nejstarších dětí,
 • ve čtvrtek 23.6.2016 odpoledne od 15,00 hodin proběhne slavnostní rozloučení budoucích školáků s MŠ na OÚ Jablůnka,
 • v pátek 24.6.2016 dopoledne jdou nejmladší děti ze třídy “Žlutá jablíčka” na výlet ke kamarádovi Jitkovi “Na Kobylu”.
 • v pondělí 27.6.2016 navštíví nejstarší děti MŠ (budoucí školáci) Školní družinu ZŠ Jablůnka,
 • v úterý 28.6.2016 dopoledne se uskuteční společná “ROZLÚČKA” dětí a zaměstnanců MŠ  se školkou před letními prázdninami.
ČERVENEC 2016
 • MŠ Jablůnka bude uzavřena, provoz MŠ Pržno  bude od 1. do 8.7.2016, vyplněnou žádost a kopii EL dítěte je nutné odevzdat ředitelce MŠ a ZŠ Pržno nejpozději do 15.6.2016. Tiskopis žádosti si můžete stáhnout zde: žádost o přijetí na prázdniny 7. -8.2016
SRPEN 2016
 • provoz MŠ Jablůnka bude od 15.8.2016 pro přihlášené děti MŠ Jablůnka a MŠ Pržno stejně jako v minulých letech.