OBNOVENÍ PROVOZU MŠ 18. 5. 2020, PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že po dohodě se zřizovatelem bude od pondělí 18. 5. 2020 obnoven provoz MŠ Jablůnka, okres Vsetín, příspěvková organizace. Znovuotevření mateřské školy je podmíněno dodržením epidemiologických opatření a doporučení a souborem hygienických pokynů, které vydalo MŠMT:

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019-2020

Při prvním vstupu do MŠ předloží zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení (bude připraveno k podpisu v pondělí 18. 5. při příchodu do MŠ) nebo si jej můžete vytisknout předem:

Čestné prohlášení

Organizační záležitosti při obnovení provozu MŠ:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Nemocné dítě nebude do MŠ přijato !!
 • Nástup do MŠ je podmíněn potvrzením čestného prohlášení.
 • Provozní doba MŠ zůstává stejná: 6, 15- 15, 45 hodin. Děti se ráno budou scházet a odpoledne rozcházet ve svých třídách.
 • Děti budou ve 3 třídách a během celého dne nebudou skupiny spojovány.
 • Při příchodu do prostor MŠ dodržujte odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Vstup do budovy bude řídit zaměstnanec školy (počítejte s časovou rezervou).
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).
 • Po příchodu do šatny dětí rodič (popř. jiná doprovázející osoba) provede dezinfekci rukou.
 • Dítě předejte učitelce ve dveřích mezi šatnou a umývárnou.
 • V prostorách školy se pohybujte po nezbytně dlouhou dobu.
 • Ihned po přezutí a převlečení si musí dítě důkladně (20- 30 vteřin) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Dětem, prosím, přineste čisté náhradní oblečení a pyžamo. Použité oblečení budete mít připravené v sáčku ve skříňce Vašeho dítěte.
 • Při odchodu z MŠ nevstupujte na zahradu školy.

 

Prázdninový provoz MŠ: Mateřská škola Jablůnka, okres Vsetín, příspěvková organizace bude od 1. 7. do 9. 8. 2020 uzavřena.

 

Děkujeme Vám za Váš zodpovědný přístup a věříme, že společným dodržováním opatření a pravidel vše zvládneme.

 

Těšíme se na Vás !!

 

Bc. Lucie Zapletalová, ředitelka MŠ

Aktivity a náměty pro děti

Zdravíme všechny děti a rodiče!

Na odkazu níže naleznete tipy na aktivity s dětmi (budeme je průběžně doplňovat):

https://celeceskoctedetem.cz/pro-rodice/audioknihy

https://www.vesela-chaloupka.cz/

http://www.predskolaci.cz/

https://www.youtube.com/channel/UCyZ-Q3iDC01LjbEMPP4yQdg/videos

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

https://www.konvalinova.com/ke-stazeni/

http://www.raabe.cz/aktuality/pocitame-s-predskolaky-predmatematicke-aktivity-ktere-budou-deti-bavit.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=l7_8rGSZywo&fbclid=IwAR2Q13EQSoayRUzUZ1J2jAa846aWUNevbueSexlXoPUVlVo-RZJGdihc2e4

Níže je odkaz na video, které hravou formou dětem vysvětluje aktuální situaci:

https://www.youtube.com/watch?v=Q7lrIWCI9uM

Zápis k PV v MŠ Jablůnka 2020/2021- AKTUALIZOVÁNO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává ze dne 3. 4. 2020 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření (č. j. MSMT-15657/2020-1) k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 .

Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Ředitelka Mateřské školy Jablůnka, okres Vsetín, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 34 odst.1) a odst. 2) a po dohodě se zřizovatelem Obcí Jablůnka stanoví pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 místo, termín a dobu zápisu takto:

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jablůnka pro školní rok 2020/2021 je stanoven na:

úterý 5. 5. 2020 v čase od 8, 00 do 15, 30 hodin v kanceláři ředitelky MŠ (příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020).

Přijetí Vaší zaslané žádosti ředitelka MŠ potvrdí e-mailem,v němž uvede také registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamu dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na veřejně přístupném místě: na internetových stránkách školy, a také na dveřích budovy školy (1. třída ,,Žlutá jablíčka”). V případě, že v žádosti nebude uvedena e-mailová adresa, registrační číslo bude zasláno poštou na uvedenou adresu pro doručování písemností.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno písemně na uvedenou adresu pro doručování písemností.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání ve školské obvodu, ve kterém má toto dítě místo trvalého pobytu a dovrší věku 5 let do 31. srpna 2020 (pokud nenavštěvuje jinou mateřskou školu nebo pokud nezvolí jiný způsob předškolního vzdělávání).

Způsoby, kterými lze podat žádost:

 1. do datové schránky školy: ID schránky wd3kr6t
 2. e- mailem s uznávaným elektronickým podpisem: msjablunka@seznam.cz
 3. poštou: Mateřská škola Jablůnka, Na Láni 503, 756 23 Jablůnka
 4. osobně- pouze důvodné vyjímky (nutná telefonická domluva předem)

K žádosti (Žádost o přijetí dítěte k PV viz níže) přiložte kopii rodného listu dítěte a Čestné prohlášení- GDPR (Čestné prohlášení- GDPR viz níže).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží tato osoba své oprávnění dítě zastupovat.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Zákonný zástupce dítěte, na které se nevztahuje povinnost předškolního vzdělávání doloží k žádosti:

a) čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (Čestné prohlášení o očkování viz níže) a kopii očkovacího průkazu dítěte

b) potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci- pokud je zákonný zástupce již získal

c) v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku MŠ na tel. : 725 937 968

Bc. Lucie Zapletalová, ředitelka MŠ

 

Tiskopisy k zápisu ke stažení:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PV 2020-2021

Čestné prohlášení o očkování

Čestné prohlášení – GDPR

Informace k zápisu do 1. ročníku do ZŠ Jablůnka

Informace ZŠ Jablůnka k upřesnění průběhu zápisu v době nouzového stavu jsou na odkazu níže:

https://www.zsjablunka.cz/skola/uredni-deska/zapis-do-1-rocniku-pro-sk-rok-2020-21-aktualizovano-30-3-2020-17.html?kshow=10

ZŠ Jablůnka z nabízených možností upřednostňuje zápis bez osobní účasti rodiče, nejlépe zasláním požadovaných dokumentů poštou. V případě, že se rodiče rozhodnou vyřídit v uvedené dny zápis osobně, škola žádá, aby se k zápisu dostavil pouze jeden ze zákonných zástupců dítěte. Osobní zápis bude probíhat za přísného dodržování karanténních opatření (rouška, odstupy, omezení většího počtu osob v místnosti apod.).

Číst dálInformace k zápisu do 1. ročníku do ZŠ Jablůnka

UPOZORNĚNÍ O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Na základě doporučení MŠMT, Ministerstva zdravotnictví ČR a po projednání se zřizovatelem se přerušuje provoz Mateřské školy Jablůnka, okres Vsetín, příspěvková organizace od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání.

Toto opatření je přijato v souvislosti s aktuálním nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice, způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Další informace budeme sdělovat prostřednictvím webových stránek MŠ:

www.ms-jablunka.cz

U ředitelky MŠ si mohou rodiče vyzvednout potvrzenou žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/ dětského zařízení (školy).

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelku mateřské školy.
Bc. Lucie Zapletalová, ředitelka MŠ

DALŠÍ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Ministerstvo zdravotnictví vydalo další mimořádná opatření. Opatření se vydávají v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2. Tato opatření jsou jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění na území České republiky, odkazy níže:

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-