Archív pro Fotografie

Vánoční jarmark

V pátek 29. listopadu se v Jablůnce uskutečnil 6. ročník “Vánočního jarmarku” za hasičskou zbrojnicí. My jsme si i letos připravili vystoupení v podobě básniček a tanečků tentokrát zaměřené na téma “zima”. Dopoledne měly děti generálku vystoupení a odpoledne vystoupily před veřejností. Dětem se vystoupení moc podařilo! Poté již započal samotný jarmark, který se také vydařil. Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem rodičům, kteří buďto přispěli svými krásnými výrobky a nebo si u nás různé výrobky zakoupili!

Čti více

Pohybové dopoledne v sokolovně

Ve čtvrtek 14.11. jsme opět využili místní sokolovny a společně jsme si užili velkého prostoru k pohybovým aktivitám. Děti si nejdříve zaběhaly, rozcvičily podle paní učitelky a poté již plnily úkoly překážkové dráhy. Nově jsme zkoušeli výskok na “švédskou bednu”. Na závěr jsme si ještě užili hry s padákem, ze kterého jsou děti nadšené.

Čti více

Jak si hrajeme ” U žlutých jablíček”

V rámci týdenního tématu ” Broučkova rodina” jsme si povídali o rodině. Při ranních jsme si hráli námětové hry ” na rodinu”. Maminky se staraly o své děti a tatínci zatloukali hřebíky. Také jsme se naučili písničku Muzikantská rodina s netradičními hudebními nástroji ( hra na pokličku, skleničku, vařečky) a na závěr nás čekala dramatizace pohádky ” O veliké řepě” Společnými silami se nám podařilo řepu vytáhnout 🙂

“Dědeček zasil semínko řepy.
Semínko se pod zemí chvíli jen tak protahovalo, ale pak zasvítilo sluníčko, chvíli pršelo, semínko zvědavě vykouklo nad zem a rázem z něj byla rostlinka.Opět zasvítilo sluníčko, zapršelo a rostlinka rostla.
Rostla a rostla, a najednou tu byla řepa…” Čti více

Hrátky v přírodě a na zahradě

Ještě když nám počasí přálo, tak jsme ho plně využívali a to buď pobytem v lese nebo na zahradě. Nejlepší jsou hrátky s listím. V lese ho děti házely do vzduchu a měly z toho velkou radost. A na zahradě jsme společně tvořili domečky pro ježečky. Přídáváme pár fotek, jak si užíváme pobyty venku.

 

Čti více

Lampiónový průvod- Uspávání broučků a berušek

Dnes proběhl v naší školce první ročník “Lampiónového průvodu aneb uspávání broučků a berušek”. Nejdříve jsme společně zazpívali broučkům a beruškám písničky, aby se jim dobře přes zimu spinkalo a poté jsme šli podle světýlek lampiónovým průvodem. Na závěr jsme se občerstvili teplým čajíkem a děti dostaly od berušek a broučků sladkou odměnu a svítíci náramek na památku. Všem rodičům a dětem děkujeme za hojnou účast a těšíme se zase za rok na 2. ročníku lampiónového průvodu.

Čti více

Návštěva divadla “Maringotka”

V úterý 22.11. do naší školky zavítalo divadélko Maringotka s pohádkou: “Ježek Bodlinka aneb kde spí v zimě lesní zvířátka, to nám poví pohádka.”

V pohádce jsme potkali ježečky, lišku, medvěda, myšku, čápa, který odletěl do teplých krajin a také papírového dráčka. Poznávali jsme obydlí zvířátek a také se nám podařilo uhádnout všechny pohádkové hádanky. Dětem se pohádka moc líbila! 🙂

Čti více

Návštěva farmy v Pržně

V úterý 15. 10. 2019 jsme společně s rodiči a dětmi navštívili farmu v Pržně. Pan předseda si pro nás připravil povídání a provedl nás celou farmou. Tímto mu děkujeme za ochotu a čas, který nám věnoval.

 

 

 

Čti více

Dýňový den ve školce

Dýňový den, který proběhl v rámci ovocno-zeleninového týdne, se nám vydařil. Děti si přinesly krásné masky, představily se svým kamarádům a pak jsme si společně zatančili.

 

 

 

Čti více

Ovocno-zeleninový týden

Ovocno-zeleninový týden je každý rok velmi bohatý na program. V průběhu týdne si děti povídaly o ovoci, zelenině. Tvořily zavařeniny, pytle plné brambor, krájely jablíčka na sušené křížaly či udělaly ovocný salát na ochutnávku. V rámci tohoto tématu si zahrály na zahradníky, sázely a sbíraly brambory z pole, či ochutnávaly popkorn, který je z kukuřice. Jednou z oblíbených čiností dětí je také dramatizace pohádek, a tak jsme si zahráli pohádku “O řepě.”

Čti více

Podzimní počasí

Tento týden se u nejmenších dětí nesl v duchu “Podzimního počasí”.  Vyprávěli jsme si o tom, jaké máme na podzim počasí, hráli jsme tématické hry a vyráběli jsme dešťové kapičky, deštníky i létající dráčky.

V úterý jsme s dětmi zamířili na kopec, kde děti pouštěly draky.

V průběhu celého týdne jsme s dětmi dělali několik pokusů – vyráběli jsme duhu, tornádo i dešťové kapičky. Čti více