Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019

Ředitelka Mateřské školy Jablůnka, okres Vsetín, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 34 odst.1) a odst. 2) a po dohodě se zřizovatelem Obcí Jablůnka stanoví pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 místo, termín a dobu zápisu takto:

Místo:  Mateřská škola Jablůnka, Na Láni 503, 756 23 Jablůnka

Termín:  čtvrtek  3. května 2018  (3. třída „Zelená jablíčka“ )

Čas: od 8:00 hod. do 11:00 hod.   a  od 13:00 hod.  do  16:00 hodin

Důležité informace:

  • Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna 2018 a do MŠ ještě nedocházejí.
  • Formulář žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Jablůnka si můžete stáhnout z těchto stránek https://www.ms-jablunka.cz/uredni-deska/formular-zadosti/ nebo v tištěné podobě vyzvednout  v kanceláři MŠ u paní Martinkové od 16.4.2018 v pracovních dnech denně  do 14:30 hodin, od 14:30 do 15:30 pak ve 2. třídě „Červená jablíčka“ (1. poschodí).
  • K zápisu se dostavte s dítětem (dle výše jmenovaného zákona jsou do MŠ zapisovány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let), v případě nemoci dítěte nebo jiné překážky doporučuji tuto skutečnost telefonicky nebo osobně nahlásit ředitelce MŠ.
  • Přineste s sebou doklady totožnosti (zák. zástupce- občanský průkaz, dítě – rodný list).
  • Vyplněné, oběma zákonnými zástupci dítěte podepsané a lékařem potvrzené žádosti budou přijímány v průběhu dne ve výše uvedeném čase (žádosti týkající se povinného předškolního vzdělávání nemusí obsahovat lékařské potvrzení o očkování).
  • Prostory MŠ jsou pro zapisované děti a jejich zákonné zástupce otevřeny po dobu zápisu, pro hru dětí bude vymezena herna 3. třídy „Zelená jablíčka“. Zákonní zástupci dítěte odpovídají za bezpečnost svého dítěte po celou dobu pobytu v MŠ.
  • Zajistěte si umístění v MŠ v rámci zápisu do MŠ. Upozorňuji, že během školního roku 2018/2019 mohou být přijaty děti, které nebyly u zápisu jen v případě, že se v MŠ uvolní místo.

Plakátek ke stažení zde: Zápisdo MŠ 2018

Oznámení rodičům dětí MŠ Jablůnka

Oznamujeme, že zahajovací informační třídní schůzky rodičů dětí MŠ Jablůnka se uskuteční:

  1. třída Žlutá jablíčka – úterý 12.9.2017 v 15,00 hodin
  2. třída Červená jablíčka – čtvrtek 14.9.2017 v 15,00 hodin
  3. třída Zelená jablíčka – úterý 12.9.2017 v 15,00 hodin.

V úterý 12.9.2017 zahájíme pro 1. a 3. třídu schůzku společně od 15,00 hodin v přízemí, po seznámení s důležitými dokumenty a organizačními záležitostmi budou schůzky pokračovat odděleně, rodiče dětí 1. třídy zůstanou ve své třídě, rodiče dětí 3. třídy se s paní učitelkou přesunou do své třídy v 1. poschodí.