Nový nábytek ve 3. třídě

I když to tak chvilku nevypadalo, protože náročná situace kvůli nemoci Covid-19 byla všude, dočkali jsme se nového nábytku a ještě jsme si ho do konce letošního školního roku mohli užít! Nový nábytek třídu úplně změnil a i děti byly z každého kousku nadšené. Během dalšího školního roku ještě plánujeme vyměnit lino a parapety. Přídáváme zde fotky před změnou a po změně.

 

 

 

Číst dálNový nábytek ve 3. třídě

Červen ve třídě “Zelených jablíček”

Červen ve třídě “Zelených jablíček” byl velmi nabitý. Na začátku června jsme si společně užili “Dětský den”, povídali jsme si o dětech z celého světa. Dalším tématem byla charakteristika léta, názvy letních květin, aktivity, počasí a oblečení v létě. Dále jsme si povídali o zvířátkách žíjícíh ve vodě, u vody a hmyzu. Závěr měsíce se nesl nejen v duchu zábavy, pohybových aktivit a oslavy konce školního roku, ale taky jsme si povídali o bezpečnosti nejen o prázdninách. Přejeme všem klidné a slunečné prázdniny! 🙂

 

Číst dálČerven ve třídě “Zelených jablíček”

Rozloučení s předškoláky

Ve středu 24. 6. jsme se ve školce slavnostně rozloučili s předškoláky. Navštívit a popřát dětem hodně zdaru ve škole přišel i pan starosta. Děti dostaly pamětní listy, trička a malé dárečky, které jim budou mateřskou školu připomínat. Dětem přejeme, ať se jim ve škole líbí a mají trpělivost a chuť do učení.

 

 

 

 

Číst dálRozloučení s předškoláky

Cvičný poplach v naší školce

Dnes jsme si všichni celý den povídali o hasičích, hasičském autu a taky jsme si vyzkoušeli, jak probíhá poplach, kdyby v naší školce někdy hořelo, abychom vědeli, jak se máme chovat a co máme dělat. Děti byly velmi šikovné a během chvilky jsme všichni bezpečně opustili budovu a čekali na příjezd hasičů. V letošním školním roce nemohl proběhnout oficiální Den s hasiči z důvodu výskytu nemoci COVID-19 v ČR. V příštím roce si to, ale určitě vynahradíme! Tímto moc děkujeme hasičům za jejich ochotu a příští rok se na ně už moc těšíme!

Číst dálCvičný poplach v naší školce

Den dětí ve třídě Zelených jablíček

Minulý týden jsme u středňáčků oslavovali mezinárodní den dětí. Celý týden jsme cestovali po světě, povídali si o kultuře, zvířátkách a hlavně o dětech jiných národností. V pondělí jsme jeli mašinkou do Asie, kde jsme se naučili básničku o pandě, vyrobili “asijský vějíř” a postavili “velkou čínskou zeď”. V úterý děti postavily loďku na cestu do Austrálie, kde jsme se dozvěděli o klokanech, vyrobili si “bumerang” a ten samý den nás ještě čekala cesta do Afriky, kde se děti učily písničku “Pro černouška”. Ve středu proběhl let balonem do Ameriky, kde jsme si pomocí vyrobených čelenek zahráli na indiány, naučili se indiánskou písničku “HEY, HENAME ,” a indiánský pokřik. Ve čtvrtek konečně nastal indiánský hon za pokladem. Na děti čekalo občerstvení v podobě ovoce a dětského šampusu a v nalezeném pokladu malý dáreček. V pátek jsme si pořádně protáhli tělíčka na cestu domů do EVROPY, děti si zasoutěžily a za odměnu jim byla přidělena zasloužená medaile.

 

Číst dálDen dětí ve třídě Zelených jablíček

Den dětí u Červených jablíček

Dne 1. 6. jsme s předškoláky slavili v mateřské škole den dětí. Pro děti byly nachystané společné hry a soutěže ve školce i na zahradě. Za každou soutěž byly děti odměněny malou sladkostí, kterou si schovaly do krabičky, co si samy ozdobily. Na závěr děti obdržely medaile za soutěže a byly pro něj přichystané malé dárečky.

 

 

 

Číst dálDen dětí u Červených jablíček

Oslava dne dětí ve třídě Žlutých jablíček

Tento týden se u nejmenších dětí nesl v duchu oslavy mezinárodního dne dětí. Od pondělí do středy jsme si s dětmi povídali o dětech z celého světa. Zahráli jsme si na indiány, vyrobili jsme si indiánské čelenky nebo se naučili africký taneček. Ve čtvrtek jsme si pořádně protáhli tělíčka a zasoutěžili v různých disciplínách. Pátek patřil oslavě dne dětí  udělali jsme si diskotéku, občerstvili se zdravými dobrůtkami (které nám nachystaly paní kuchařky) a vydali se hledat indiánský poklad.

Číst dálOslava dne dětí ve třídě Žlutých jablíček

Dopravní výchova u středňáčků

Během tohoto týdne jsme si s dětmi podívali o dopravní výchově- dopravních prostředcích, značkách, bezpečnosti nejen na silnici. Děti třídily dopravní prostředky podle toho, kde se pohybují. Vytvořily si papírovou loďku, na které se učily správné držení nůžek při stříhání. V rámci bezpečnosti v dopravní výchově jsme si názorně ukázali, jak se přechází silnice přes přechod. Děti velmi bavila námětová hra “na hasiče a policisty.” Při pobytu na zahradě si hrály se značkami a “volanty”, stavěly silnice z písku. Na závěr probíraného tématu jsme měli možnost pozorovat jeřáb při své práci.

 

Číst dálDopravní výchova u středňáčků

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ 18. 5. 2020, PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že po dohodě se zřizovatelem bude od pondělí 18. 5. 2020 obnoven provoz MŠ Jablůnka, okres Vsetín, příspěvková organizace. Znovuotevření mateřské školy je podmíněno dodržením epidemiologických opatření a doporučení a souborem hygienických pokynů, které vydalo MŠMT:

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019-2020

Při prvním vstupu do MŠ předloží zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení (bude připraveno k podpisu v pondělí 18. 5. při příchodu do MŠ) nebo si jej můžete vytisknout předem:

Čestné prohlášení

Organizační záležitosti při obnovení provozu MŠ:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Nemocné dítě nebude do MŠ přijato !!
 • Nástup do MŠ je podmíněn potvrzením čestného prohlášení.
 • Provozní doba MŠ zůstává stejná: 6, 15- 15, 45 hodin. Děti se ráno budou scházet a odpoledne rozcházet ve svých třídách.
 • Děti budou ve 3 třídách a během celého dne nebudou skupiny spojovány.
 • Při příchodu do prostor MŠ dodržujte odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Vstup do budovy bude řídit zaměstnanec školy (počítejte s časovou rezervou).
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).
 • Po příchodu do šatny dětí rodič (popř. jiná doprovázející osoba) provede dezinfekci rukou.
 • Dítě předejte učitelce ve dveřích mezi šatnou a umývárnou.
 • V prostorách školy se pohybujte po nezbytně dlouhou dobu.
 • Ihned po přezutí a převlečení si musí dítě důkladně (20- 30 vteřin) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Dětem, prosím, přineste čisté náhradní oblečení a pyžamo. Použité oblečení budete mít připravené v sáčku ve skříňce Vašeho dítěte.
 • Při odchodu z MŠ nevstupujte na zahradu školy.

 

Prázdninový provoz MŠ: Mateřská škola Jablůnka, okres Vsetín, příspěvková organizace bude od 1. 7. do 9. 8. 2020 uzavřena.

 

Děkujeme Vám za Váš zodpovědný přístup a věříme, že společným dodržováním opatření a pravidel vše zvládneme.

 

Těšíme se na Vás !!

 

Bc. Lucie Zapletalová, ředitelka MŠ