OBNOVENÍ PROVOZU MŠ 18. 5. 2020, PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že po dohodě se zřizovatelem bude od pondělí 18. 5. 2020 obnoven provoz MŠ Jablůnka, okres Vsetín, příspěvková organizace. Znovuotevření mateřské školy je podmíněno dodržením epidemiologických opatření a doporučení a souborem hygienických pokynů, které vydalo MŠMT:

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019-2020

Při prvním vstupu do MŠ předloží zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení (bude připraveno k podpisu v pondělí 18. 5. při příchodu do MŠ) nebo si jej můžete vytisknout předem:

Čestné prohlášení

Organizační záležitosti při obnovení provozu MŠ:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Nemocné dítě nebude do MŠ přijato !!
 • Nástup do MŠ je podmíněn potvrzením čestného prohlášení.
 • Provozní doba MŠ zůstává stejná: 6, 15- 15, 45 hodin. Děti se ráno budou scházet a odpoledne rozcházet ve svých třídách.
 • Děti budou ve 3 třídách a během celého dne nebudou skupiny spojovány.
 • Při příchodu do prostor MŠ dodržujte odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Vstup do budovy bude řídit zaměstnanec školy (počítejte s časovou rezervou).
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).
 • Po příchodu do šatny dětí rodič (popř. jiná doprovázející osoba) provede dezinfekci rukou.
 • Dítě předejte učitelce ve dveřích mezi šatnou a umývárnou.
 • V prostorách školy se pohybujte po nezbytně dlouhou dobu.
 • Ihned po přezutí a převlečení si musí dítě důkladně (20- 30 vteřin) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Dětem, prosím, přineste čisté náhradní oblečení a pyžamo. Použité oblečení budete mít připravené v sáčku ve skříňce Vašeho dítěte.
 • Při odchodu z MŠ nevstupujte na zahradu školy.

 

Prázdninový provoz MŠ: Mateřská škola Jablůnka, okres Vsetín, příspěvková organizace bude od 1. 7. do 9. 8. 2020 uzavřena.

 

Děkujeme Vám za Váš zodpovědný přístup a věříme, že společným dodržováním opatření a pravidel vše zvládneme.

 

Těšíme se na Vás !!

 

Bc. Lucie Zapletalová, ředitelka MŠ

Napsat komentář