Aktivity a náměty pro děti

Zdravíme všechny děti a rodiče!

Na odkazu níže naleznete tipy na aktivity s dětmi (budeme je průběžně doplňovat):

https://celeceskoctedetem.cz/pro-rodice/audioknihy

https://www.vesela-chaloupka.cz/

http://www.predskolaci.cz/

https://www.youtube.com/channel/UCyZ-Q3iDC01LjbEMPP4yQdg/videos

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

https://www.konvalinova.com/ke-stazeni/

http://www.raabe.cz/aktuality/pocitame-s-predskolaky-predmatematicke-aktivity-ktere-budou-deti-bavit.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=l7_8rGSZywo&fbclid=IwAR2Q13EQSoayRUzUZ1J2jAa846aWUNevbueSexlXoPUVlVo-RZJGdihc2e4

Níže je odkaz na video, které hravou formou dětem vysvětluje aktuální situaci:

https://www.youtube.com/watch?v=Q7lrIWCI9uM

Něco se chystá

Všechny Vás zdravíme v této obtížné situaci. Chceme Vám říct, že nám moc chybíte a hned, jak nám to bude umožněno, tak se uvidíme. Moc se na Vás těšíme!

A když už nás situace dovedla až k tomu, že jsme školku museli zavřít, využili jsme toho a 3. třída “Zelená jablíčka” se snad, co nejdříve oblékne do nového kabátku. Pokud vše půjde podle plánu, měli bychom mít ve třídě krásný nový nábytek. A na letní prázdniny se ještě chystáme vyměnit lino a parapety. Už se moc těšíme!

Snad se brzy uvidíme! Opatrujte se a hlavně, buďte zdraví! 🙂

 

Číst dálNěco se chystá

Zápis k PV v MŠ Jablůnka 2020/2021- AKTUALIZOVÁNO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává ze dne 3. 4. 2020 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření (č. j. MSMT-15657/2020-1) k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 .

Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Ředitelka Mateřské školy Jablůnka, okres Vsetín, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 34 odst.1) a odst. 2) a po dohodě se zřizovatelem Obcí Jablůnka stanoví pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 místo, termín a dobu zápisu takto:

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jablůnka pro školní rok 2020/2021 je stanoven na:

úterý 5. 5. 2020 v čase od 8, 00 do 15, 30 hodin v kanceláři ředitelky MŠ (příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020).

Přijetí Vaší zaslané žádosti ředitelka MŠ potvrdí e-mailem,v němž uvede také registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamu dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na veřejně přístupném místě: na internetových stránkách školy, a také na dveřích budovy školy (1. třída ,,Žlutá jablíčka”). V případě, že v žádosti nebude uvedena e-mailová adresa, registrační číslo bude zasláno poštou na uvedenou adresu pro doručování písemností.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno písemně na uvedenou adresu pro doručování písemností.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání ve školské obvodu, ve kterém má toto dítě místo trvalého pobytu a dovrší věku 5 let do 31. srpna 2020 (pokud nenavštěvuje jinou mateřskou školu nebo pokud nezvolí jiný způsob předškolního vzdělávání).

Způsoby, kterými lze podat žádost:

  1. do datové schránky školy: ID schránky wd3kr6t
  2. e- mailem s uznávaným elektronickým podpisem: msjablunka@seznam.cz
  3. poštou: Mateřská škola Jablůnka, Na Láni 503, 756 23 Jablůnka
  4. osobně- pouze důvodné vyjímky (nutná telefonická domluva předem)

K žádosti (Žádost o přijetí dítěte k PV viz níže) přiložte kopii rodného listu dítěte a Čestné prohlášení- GDPR (Čestné prohlášení- GDPR viz níže).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží tato osoba své oprávnění dítě zastupovat.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Zákonný zástupce dítěte, na které se nevztahuje povinnost předškolního vzdělávání doloží k žádosti:

a) čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (Čestné prohlášení o očkování viz níže) a kopii očkovacího průkazu dítěte

b) potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci- pokud je zákonný zástupce již získal

c) v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku MŠ na tel. : 725 937 968

Bc. Lucie Zapletalová, ředitelka MŠ

 

Tiskopisy k zápisu ke stažení:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PV 2020-2021

Čestné prohlášení o očkování

Čestné prohlášení – GDPR

Informace k zápisu do 1. ročníku do ZŠ Jablůnka

Informace ZŠ Jablůnka k upřesnění průběhu zápisu v době nouzového stavu jsou na odkazu níže:

https://www.zsjablunka.cz/skola/uredni-deska/zapis-do-1-rocniku-pro-sk-rok-2020-21-aktualizovano-30-3-2020-17.html?kshow=10

ZŠ Jablůnka z nabízených možností upřednostňuje zápis bez osobní účasti rodiče, nejlépe zasláním požadovaných dokumentů poštou. V případě, že se rodiče rozhodnou vyřídit v uvedené dny zápis osobně, škola žádá, aby se k zápisu dostavil pouze jeden ze zákonných zástupců dítěte. Osobní zápis bude probíhat za přísného dodržování karanténních opatření (rouška, odstupy, omezení většího počtu osob v místnosti apod.).

Číst dálInformace k zápisu do 1. ročníku do ZŠ Jablůnka

UPOZORNĚNÍ O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Na základě doporučení MŠMT, Ministerstva zdravotnictví ČR a po projednání se zřizovatelem se přerušuje provoz Mateřské školy Jablůnka, okres Vsetín, příspěvková organizace od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání.

Toto opatření je přijato v souvislosti s aktuálním nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice, způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Další informace budeme sdělovat prostřednictvím webových stránek MŠ:

www.ms-jablunka.cz

U ředitelky MŠ si mohou rodiče vyzvednout potvrzenou žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/ dětského zařízení (školy).

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelku mateřské školy.
Bc. Lucie Zapletalová, ředitelka MŠ

Alenka a Krakonoš

V úterý 10.3. dopoledne jsme se s dětmi zúčastnili přednášky s názvem Krkonoše, Krakonoš a zvířátka. Děti měly možnost poslechnout si vyprávění o životě v Krkonoších od známé spisovatelky Danky Šárkové. Kromě povídání bylo pro děti připraveno i autorské čtení z knihy: Alenka a Krakonoš. Dětem se knížka moc líbila a ve čtení pokračujeme i dále ve školce.

 

 

 

Číst dálAlenka a Krakonoš

DALŠÍ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Ministerstvo zdravotnictví vydalo další mimořádná opatření. Opatření se vydávají v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2. Tato opatření jsou jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění na území České republiky, odkazy níže:

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-