Označení alergenů v pokrmech připravovaných ŠJ MŠ Jablůnka

Dnem 13.12. 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 týkající se poskytnutí informace o potravinách spotřebitelům. Povinností mateřské školy – jídelny je informovat zákazníka, dítě a jeho zákonného zástupce o přítomnosti alergenů v pokrmech podávaných dětem a cizím strávníkům v rámci doplňkové činnosti.

Číst dálOznačení alergenů v pokrmech připravovaných ŠJ MŠ Jablůnka

LESNÍ PEDAGOGIKA

Vzdělávací dopoledne s pracovníky Lesní správy Vsetín, které jsme plánovali jako součást oslav “Dne Země” se z důvodů špatného počasí přesouvá na 6.května 2014.

Tato akvitia je určena nejstarším dětem naší MŠ a uskuteční se od 10,00 hodin na horní zahradě MŠ.

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“. Hlavním cílem lesní pedagogiky je výuka dětí v souladu s jejich vzdělávacími programy, prohlubování zájmu veřejnosti o les, zlepšování vztahů člověka k přírodě, přiblížení práce lesníků a vysvětlení významu hospodaření v lese.

Jedním z dalších cílů lesní pedagogiky je, aby lesníci byli ve svém lese zároveň i lesními pedagogy a to z toho důvodu, že dané prostřední dobře znají, mohou o něm vyprávět a předat řadu zkušeností získaných při výkonu svého zaměstnání.