Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu

Integrační vzdělávací projekt s názvem Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu” reaguje na požadavky spojené s povinným předškolním vzděláváním v mateřských školách. Příprava na vstup do základní školy představuje dlouhodobé působení na rozvoj všech individuálních předpokladů dítěte. Děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky postupně přecházejí od volných her a nezávazných zájmových tvořivých činností do oblasti didakticky zacílenýh činností, které vyžadují nejen více koncentrace, ale i náročnější komunikaci a spolupráci. Tento projekt je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání . Pracovní sešit i přílohy projektu jsou zajímavé, zábavné, ilustrace Gabriela Filcíka jsou pro děti přítažlivé, obsahově na velmi vysoké úrovni. Jsme velmi rádi, že jsme se mohli do tohoto zajímavého projektu zapojit a věříme, že i v dalších letech dostanou děti v naší MŠ možnost plnit úkoly projektu “Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu”.