Mezinárodní projekt “Stavíme mosty přátelství”

HISTORIE

Mezinárodní projekt  s názvem “Stavíme mosty přátelství” vznikl v roce 1995.

Začátky partnerství však vznikaly již v roce 1992. Tehdy navázal první kontakty pan děkan Rainer Gerhardt ze Sulbach-Rosenbergu s panem farářem Bohuslavem Novákem z Kateřinic. Vzniklo partnerství mezi Evangelicko-luterským děkanátem Sulzbach-Rosenberg a Východomoravským seniorátem Českobratrské církve evangelické.

V roce 1994 pak byly započaty první kontakty mezi mateřskými školami, v roce 1995 se uskutečnilo první setkání učitelek a ředitelek mateřských škol ze Vsetína a jeho okolí s německými kolegyněmi ze Sulzbach-Rosenbergu a jeho okolí.

Projekt Stavíme mosty přátelství
Strom přátelství

Mateřská škola Jablůnka vstoupila do projektu v roce 2012 a rok později jsme v naší MŠ zasadili Strom přátelství za účasti dětí a zaměstnanců MŠ Jablůnka, pana starosty Čeňka Hajného, rodičů dětí, paní Jany Brinčekové, knihovnice Obecní knihovny Jablůnka, paní PhDr. Heleny Gajduškové, ředitelky Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a dalších hostů.

Z partnerského města Sulzbach-Rosenberg se této slavnosti zúčastnil doktor Roland Kurz a Tim Saborowski zástupci Evangelicko-luterského děkanátu Sulzbach Rosenberg, za partnerské mateřské školy Gertrud Adelman, vedoucí  MŠ “An der Allee”, Anita Deak, učitelka MŠ “Guter Hirte.