Stravování

Jídelna, zřízená při MŠ Jablůnka, má kapacitu 170 hlavních jídel denně. V současné době se v ní stravuje 67 dětí a 14 zaměstnanců.

Odhlašování stravy se provádí den předem do 12,30 hodin na email: msjablunka.sj@seznam.cz, telefonicky na čísle 720 077 297 nebo osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Jídelna provozuje doplňkovou činnost, ve které poskytuje obědy pro 100 důchodců a cizích strávníků.

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb. Výživové normy a finanční limity jsou upraveny v přílohách č. 1 a  č. 2 citované vyhlášky.

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

Na základě vyhlášky 107/2015 o školním stravování platné po 1.2.2015 §2 ods. 4,5 poskytujeme dietní stravování.

Od 1.9.2019 připravujeme v našem školském zařízení stravu bezlepkovou a stravu při alergiích (laktózová intolerance, alergie na bílkovinu kravského mléka). Za dietní stravování ve vlastním stravovacím zařízení zodpovídá provozovatel zařízení školního stravování.

Pro zařazení k dietnímu stravování je nutné doložení potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a specialisty alergologie – imunologie.

Garantem dietního stravování na naší škole je nutriční terapeutka Dagmar Černá.

Jedním z hlavních ukazatelů kvality jídla pro děti je dodržování spotřebního koše, kde je normativem stanoveno kolik masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuku, cukru, ovoce, zeleniny, brambor a luštěnin musí být dítěti v měsíci podáno, aby se zdárně vyvíjelo.

V naši jídelně vaříme zásadně z čerstvých potravin, dětem v žádném případě není podáváno jídlo z polotovarů. Suroviny k přípravě jídla nakupujeme u regionálních dodavatelů, pěstitelů, chovatelů a výrobců.

Celý kolektiv kuchyně čítající 2 kuchařky, 1 pracovnici provozu  pod vedením provozní ŠJ se snaží, aby byli jak ti nejmenší, tak i dospělí strávníci maximálně spokojeni.

Naší prioritou je zdravá chutná strava.