Úřední deska

Na této úřední desce jsou zveřejňovány zejména dokumenty týkající se správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád v planém znění:

  • Informace k příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ,
  • Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jablůnka,
  • Formulář  žádosti k příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání
  • Výsledky přijímacího řízení
  • Další dokumenty v souladu s výše jmenovaným zákonem

 

Úřední deska v listinné podobě je umístěna na okně spojovací chodby MŠ.