Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

Na stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy byly zveřejněny tyto informace týkající se povinného předškolního vzdělávání: Informace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče