Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Ve Směrnici ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ pro školní rok 2019/2020 naleznete informace o výši tzv. školného, způsobu úhrady, termínu splatnosti a další informace.

Směrnici naleznete zde:Směrnice ke stanovení úplaty za předškol. vzděl. 2019

V tištěné podobě bude výše uvedená směrnice vyvěšena v šatnách dětí MŠ Jablůnka od 1.9.2019.