Mateřská škola Jablůnka
MŠ Jablůnka okres Vsetín,
příspěvková organizace

Akce školy

Na této stránce jsou postupně uveřejňovány plánované a uskutečněné akce MŠ Jablůnka, aktivity pořádané ve spolupráci s partnery a akce partnerů související s činností naší MŠ.

 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

KVĚTEN 2024

 

 • v pondělí 13. 5. 2024 od 15, 30 hodin budou mít děti ze třídy Červená jablíčka besídku pro maminky ke Dni maminek
 • v úterý 14. 5. 2024 od 16, 00 hodin budou mít děti ze třídy Žlutá jablíčka besídku pro maminky ke Dni maminek
 • ve středu 15. 5. 2024 od 15, 45 hodin budou mít děti ze třídy Zelená jablíčka besídku pro maminky ke Dni maminek
 • ve čtvrtek 23. 5. 2024 od 8, 30 hodin bude fotografování tříd + pro zájemce "Jarní focení" (více informací bude v šatnách dětí)
 • ve středu 29. 5. 2024 v 6, 40 hodin pojedeme na výlet na Bílou (více informací bude v šatnách dětí)
 • Cvičení v Sokolovně- termíny a informace v šatnách jednotlivých tříd
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 7.5., 10. 5., 20. 5., 22. 5.- vybrané děti                      
 •  

                                                    2. skupina: 9. 5., 21. 5., 23. 5., 24. 5.- vybrané děti

 

DUBEN 2024

 

 • v pondělí 15. 4. 2024 v 9, 00 hod. bude na zahradě MŠ pro děti ze třídy Zelená jablíčka program "Canisterapie"
 • v úterý 16. 4. v 9, 00 hod. budou mít děti ze třídy Červená jablíčka návštěvu ze ZUŠ Vsetín s programem "Hudební nástroje"
 • ve čtvrtek 18. 4. 2024 v 9, 00 hod. bude na zahradě MŠ pro děti ze třídy Žlutá jablíčka program "Canisterapie"
 • v pátek 19. 4. 2024 v 9, 00 hod. bude na zahradě MŠ pro děti ze třídy Červená jablíčka program "Canisterapie"
 • v pondělí 29. 4. 2024 pojedou děti ze třídy Červená jablíčka na divadelní představení "Špalíček veršů a pohádek"- Divadlo Scéna Zlín (bližší informace obdrží rodiče v dubnu)
 • Cvičení v Sokolovně- termíny a informace v šatnách jednotlivých tříd
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 8.4., 10.4., 22.4., 24.4.- vybrané děti                      
 •                                                   2. skupina: 9.4., 11.4.,23.4.,25.4.- vybrané děti

 

BŘEZEN 2024

 

 • návštěva Základní knihovny v Jablůnce v rámci akce "Měsíc knihy" (4. 3. třída Žlutá jablíčka, 5. 3. třída Červená jablíčka, 7. 3. třída Zelená jablíčka)
 • ve středu 6. 3. 2024 budeme mít v MŠ "Pyžamový den"- více informací v šatnách dětí
 • ve čtvrtek 21. 3. 2024 v 9, 00 hod. půjdou předškoláci na návštěvu do 1. třídy ZŠ Jablůnka
 • ve čtvrtek 21. 3. 2024 budemem mít v MŠ "Ponožkový den"- více informací v šatnách dětí
 • v úterý 19. 3. 2024 v 9:00 hodin bude v MŠ divadelní představení- "Jak se brouček ztratil"- divadlo Leonka
 • Cvičení v Sokolovně- termíny a informace v šatnách jednotlivých tříd
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 11.3., 13.3., 25.3., 27.3.- vybrané děti                      
 •                                                   2. skupina: 12.3., 14.3.,26.3.,28.3.- vybrané děti

 

ÚNOR 2024

 

 • ve středu 7. 2. 2024 v 8:30 hodin bude v MŠ kouzelnické představení- "Vildomec"
 • ve středu 14. 2. 2024  budeme mít dopoledne v MŠ  ,,Karneval" (každá třída bude mít své karnevalové dopoledne, více informací v šatnách dětí)
 • Cvičení v Sokolovně- termíny a informace v šatnách jednotlivých tříd
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 12.2., 14.2., 26.2., 28.2.- vybrané děti                      
 •                                                   2. skupina: 13.2., 15.2.,27.2.,29.2.- vybrané děti

 

LEDEN 2024

 • ve středu 24. 1. 2024 v 9:00 hodin bude v MŠ divadelní představení "Ententýky"- divadlo Ententýky- změna termínu ze strany účinkujících: středa 10. 1. 2024
 • Cvičení v Sokolovně- termíny a informace v šatnách jednotlivých tříd
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 15. 1., 17. 1., 29. 1., 31. 1.- vybrané děti                      
 •                                                   2. skupina: 16. 1., 18. 1.,30. 1., 1. 2.- vybrané děti

 

PROSINEC 2023

 • v pátek 1. 12. 2023 budou vystupovat všechny děti na akci Rozsvěcení vánočního stromku v Jablůnce- více informací v šatnách dětí
 • v úterý 5. 12. 2023 dopoledne budeme mít v jednotlivých třídách ,,Mikulášskou besídku"
 • ve čtvrtek 14. 12. 2023 dopoledne budeme mít v jednotlivých třídách ,,Vánoční den"
 • v pondělí 18. 12. 2023 dopoledne děti navštíví rybníček u pana Gerži 
 • v úterý 19. 12. 2023 dopoledne si děti společně u vánočního stromečku zazpívají koledy
 • Cvičení v Sokolovně- termíny a informace v šatnách jednotlivých tříd
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 4.12.,6.12., 18.12.,20.12.- vybrané děti                      
 •                                                   2. skupina: 5.12.,7.12.,19.12.,21.12.- vybrané děti

 

LISTOPAD 2023

 • v úterý 7. 11. 2023 v 9:00 bude v MŠ divadelní představení „Skřtítek Zubykaz“- Divadlo z truhlice
 • ve středu 15. 11. 2023 dopoledne bude v MŠ SCREENING SPRÁVNÉHO SLYŠENÍ A SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ přístrojem Senti (pouze zájemci)
 • v pátek 24. 11. 2023 budou vystupovat všechny děti na vánočním jarmarku v Jablůnce- více informací v šatnách dětí
 • Cvičení v Sokolovně- termíny a informace v šatnách jednotlivých tříd
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 6.11.,8.11.,20.11.,22.11.-vybrané děti                      
 •  

                                                    2. skupina: 7.11.,9.11.,21.11., 23.11.- vybrané děti

 

ŘÍJEN 2023

 • 9.- 13. 10. 2023 ovocno- zeleninový týden v MŠ
 • ve čtvrtek 12. 10. 2023 budeme mít v MŠ "Dýňový den"
 • ve středu 18. 10. 2023 od 8, 30 hodin bude pro přihlášené děti fotografování "Vánoční focení"
 • ve čtvrtek 19. 10. 2023 proběhne na zahradě MŠ sportovní dopoledne s trenéry VHK Robe Vsetín - 2. třída ("Červená jablíčka) od 9:00 hod, 3. třída ("Zelená jablíčka") od 9:50 hod. 
 • v pátek 20. 10. 2023 v 9:00 - bude mít 2. třída Červená jablíčka akci na zahradě MŠ "Lesní pedagogika"
 • v úterý 24. 10. 2023 v 9, 00 hod. bude v MŠ "Písničková show s Mechovnicí" – Mechulaláci
 • ve čtvrtek 19. 10. 2023 od 15, 30 hodin budeme mít akci pro rodiče s dětmi "Den stromů aneb společný úklid zahrad naší MŠ"
 • v úterý 31. 10. 2023 v 17, 00 hod. budeme mít odpolední program "Lampiónový průvod aneb uspávání broučků a berušek"- akce pro rodiče s dětmi
 • Cvičení v Sokolovně- termíny a informace v šatnách jednotlivých tříd
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 9.10.,13.10.,23.10.,25.10.-vybrané děti                      
 •  

                                                    2. skupina: 10. 10.,12.10.,24.10., 26. 10.- vybrané děti

 

ZÁŘÍ 2023

 • v úterý 5. 9. 2023 od 15, 00 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče dětí 2. třídy “Červená jablíčka”, od 16, 00 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče dětí 1. třídy “Žlutá jablíčka”
 • ve středu 6. 9. 2023 od 15, 00 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče dětí 3. třídy “Zelená jablíčka”
 • v pátek 8. 9. 2023 v 9, 00 hod. bude v MŠ divadelní představení "Jak se dráček vrátil"- Divadlo Leonka
 • Cvičení v Sokolovně- termíny a informace v šatnách jednotlivých tříd

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

ČERVEN 2023

 • ve čtvrtek 1. 6. 2023 půjdou děti na hřiště za OÚ Jablůnka na akci BESIP
 • v úterý 6. 6. 2023 v 9, 00 hodin budou děti ze třídy Červená jablíčka na zahradě MŠ sportovní dopoledne s trenéry VHK Robe Vsetín
 • v úterý 6. 6. 2023 v 10, 00 hodin budou mít děti ze třídy Zelená jablíčka na zahradě MŠ sportovní dopoledne s trenéry VHK Robe Vsetín
 • ve čtvrtek 15. 6. 2023 v 9, 00 hodin bude v MŠ interaktivní představení s Adolfem Dudkem ,,Hrajeme si na malíře"
 • ve pondělí 26. 6. 2023 od 15, 30 hodin bude na OÚ Jablůnka rozloučení s předškoláky (akce pouze pro předškoláky, kteří od 1. 9. 2023 nastupují do 1. třídy ZŠ + rodiče)
 • Cvičení v Sokolovně- termíny a informace v šatnách jednotlivých tříd
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 12.6.,14.6.,26. 6., 28. 6.- vybrané děti                      
 •  

                                                    2. skupina: 13. 6., 15. 6., 27. 6., 29. 6.- vybrané děti

 

KVĚTEN 2023

 

 • ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 16, 00 hodin budou mít děti ze třídy Žlutá jablíčka besídku pro maminky ke Dni maminek
 • ve čtvrtek 11. 5. 2023 od 15, 45 hodin budou mít děti ze třídy Červená jablíčka besídku pro maminky ke Dni maminek
 • ve čtvrtek 18. 5. 2023 od 15, 45 hodin budou mít děti ze třídy Zelená jablíčka besídku pro maminky ke Dni maminek
 • v úterý 16. 5. 2023 v 9, 00 hodin bude v MŠ Kouzelník Aleš "Kouzelná dopravní školička"
 • v úterý 23. 5. 2023 v 7, 30 hodin pojedeme na výlet do ZOO Lešná (více informací bude v šatnách dětí)
 • v úterý 30. 5. 2023 od 8, 30 hodin bude fotografování tříd + pro zájemce "Jarní focení" (více informací bude v šatnách dětí)
 • Cvičení v Sokolovně- termíny a informace v šatnách jednotlivých tříd
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 2. 5., 15. 5., 17. 5., 29. 5.- vybrané děti                      
 •  

                                                    2. skupina: 3. 5., 16. 5., 18. 5., 31. 5.- vybrané děti

DUBEN 2023

 

 • v úterý 11. 4. 2023 v 9, 00 hod. bude v MŠ divadelní představení "Psí starosti"- divadlo Bublanina
 • ve středu 19. 4. 2023 v 9, 00 hod. bude na zahradě MŠ pro děti ze třídy Zelená jablíčka program "Canisterapie"
 • v úterý 25. 4. 2023 v 9, 00 hod. bude na zahradě MŠ pro děti ze třídy Žlutá jablíčka program "Canisterapie"
 • ve středu 26. 4. 2023 v 9, 00 hod. bude na zahradě MŠ pro děti ze třídy Červená jablíčka program "Canisterapie"
 • cvičení v Sokolovně- termíny a informace v šatnách jednotlivých tříd
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 3. 4.,5. 4.,17. 4., 19. 4.- vybrané děti                      
 •                                                   2. skupina: 4. 4., 18. 4.,20. 4., 21. 4.- vybrané děti

 

BŘEZEN 2023

 

 • návštěva Základní knihovny v Jablůnce v rámci akce "Měsíc knihy"- informace budou v šatnách jednotlivých tříd
 • v úterý 7. 3. 2023 od 15, 00 hod. bude ve třídě Červená jablíčka odpolední setkání rodičů předškoláků se zástupci ZŠ Jablůnka
 • ve středu 15. 3. 2023 v 9, 00 hod. půjdou předškoláci na návštěvu do 1. třídy ZŠ Jablůnka
 • v úterý 28. 3. 2023 v 9, 00 hod. bude v MŠ divadelní představení "Skřítek Vítek a mlsné autíčko"- Vypravěč pohádek
 • v pátek 31. 3. 2023 od 8, 00 hod. proběhne screeningové vyšetření očí - pouze objednané děti
 • cvičení v Sokolovně- termíny a informace v šatnách jednotlivých tříd
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 6. 3.,10. 3.,20. 3., 22. 3.- vybrané děti                      
 •                                                   2. skupina: 7. 3., 9. 3.,21. 3., 23. 3.- vybrané děti

 

ÚNOR 2023

 

 • ve středu 1. 2. 2023 dopoledne půjdou děti ze třídy "Červená jablíčka" do Základní knihovny Jablůnka
 • v úterý 7. 2. 2023 v 9, 00 hod. bude v MŠ divadelní představení "Pohádky z kufru"- divadlo Bublanina -ZRUŠENO ZE STRANY VYSTUPUJÍCÍCH
 • ve čtvrtek 9. 2. 2023  budeme mít dopoledne v MŠ  ,,Karneval" (každá třída bude mít své karnevalové dopoledne, více informací v šatnách dětí)
 • ve čtvrtek 23. 2. 2023 v 8, 30 hod. bude v MŠ divadelní představení "Správná hygiena"- Divadlo z truhlice
 • cvičení v Sokolovně- termíny a informace v šatnách jednotlivých tříd
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 6. 2., 10. 2., 20. 2., 22. 2.- vybrané děti                      
 •                                                   2. skupina: 7. 2., 9. 2.,21. 2., 23. 2.- vybrané děti

LEDEN 2023

 

 • v úterý 24. 1. 2023 v 8, 30 hod. bude v MŠ divadelní představení "Jak víla hledala vločku"- divadlo Leonka
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 9. 1., 11. 1., 23. 1., 25. 1.- vybrané děti                      
 •                                                   2. skupina: 10. 1., 12. 1.,24. 1., 26. 1.- vybrané děti

 

PROSINEC 2022

 

 • ve čtvrtek 1. 12. 2022 dopoledne bude v MŠ SCREENING SPRÁVNÉHO SLYŠENÍ A SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ přístrojem Senti (pouze zájemci)
 • v pondělí 5. 12. 2022 dopoledne budeme mít v jednotlivých třídách ,,Mikulášskou besídku"
 • ve středu 14. 12. 2022 dopoledne budeme mít v jednotlivých třídách ,,Vánoční den"
 • v pondělí 19. 12. 2022 dopoledne se půjdeme podívat na rybky k rybníčku pana Gerži, který je nedaleko naší MŠ
 • v úterý 20. 12. 2022 dopoledne si děti u vánočního stromečku na zahradě MŠ zazpívají koledy - ZRUŠENO
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 1. 12., 12. 12., 14. 12.- vybrané děti                      
 •                                                   2. skupina: 2. 12., 13. 12.,15. 12.- vybrané děti

 

LISTOPAD 2022

 

 • v úterý 1. 11. 2022 v 17, 00 hod. budeme mít odpolední program "Lampiónový průvod aneb uspávání broučků a berušek"- akce pro rodiče s dětmi
 • ve čtvrtek 3. 11. 2022 od 9, 00 hodin budou mít děti v MŠ ze třídy Červená jablíčka a Zelená jablíčka sportovní dopoledne s trenéry VHK Robe Vsetín
 • v pondělí 14. 11. 2022 v 9, 15 hod. bude v MŠ divadelní představení "Jozífek a kouzelná houpačka"- divadlo Leonka- NÁHRADNÍ TERMÍN: ve středu 23. 11. 2022 v 8, 45 hod. bude v MŠ divadelní představení "Jozífek a kouzelná houpačka"- divadlo Leonka
 • v pátek 25. 11. 2022 budou děti vystupovat na vánočním jarmarku na výletišti za Hasičskou zbrojnicí
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 2.11.,14.11.,16.11.,30.11.- vybrané děti                      
 •  

                                                    2. skupina: 1.11., 15.11.,18.11.,29.11.- vybrané děti

 

ŘÍJEN 2022

 

 • 10.- 14. 10. 2022 ovocno- zeleninový týden v MŠ
 • ve čtvrtek 13. 10. 2022 budeme mít v MŠ "Dýňový den"
 • ve středu 19. 10. 2022 od 8, 30 hodin bude pro přihlášené děti fotografování "Vánoční focení"
 • ve čtvrtek 20. 10. 2022 v 9, 00 hod. bude v MŠ divadelní představení "Psí starosti"- divadlo Bublanina
 • ve čtvrtek 20. 10. 2022 od 15, 30 hodin budeme mít akci pro rodiče s dětmi "Den stromů aneb společný úklid zahrad naší MŠ
 • logopedická ambulance: 1. skupina: 3.10.,5.10.,17.10.,19.10.- vybrané děti                      
 •  

                                                    2. skupina: 6.10., 7.10.,18.10.,21.10.- vybrané děti

 

ZÁŘÍ 2022

 

 • v úterý 6. 9. 2022 od 15, 00 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče dětí 3. třídy “Zelená jablíčka”, od 15, 45 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče dětí 1. třídy “Žlutá jablíčka”
 • ve čtvrtek 8. 9. 2022 od 15, 00 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče dětí 2. třídy “Červená jablíčka”
 • v úterý 20. 9. 2022 v 9, 00 hod. bude v MŠ divadelní představení "Jak šel Míša Kulička poprvé do  školky"- Divadlo Maringotka
Libovolná akce ostatní

Akce

Rychlý kontakt

Adresa:
Mateřská škola Jablůnka
Na Láni č. 503
756 23 Jablůnka

Tel.:

 • ředitelka MŠ: 725 815 196
 • vedoucí školní jídelny: 720 077 297, 571 452 298
 • třída ,,Žlutá jablíčka": 720 077 367
 • třída ,,Červená jablíčka": 725 937 968
 • třída ,,Zelená jablíčka": 725 999 835

E-mail MŠ:
reditelka@ms-jablunka.cz

vedoucisj@ms-jablunka.cz

ucetni@ms-jablunka.cz 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie