Mateřská škola Jablůnka
MŠ Jablůnka okres Vsetín,
příspěvková organizace
Vytisknout

Informace k zápisu k PV

 

Zápis do MŠ Jablůnka 2024

 

Doplňující informace k zápisu:

Pro osobní podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je vhodná rezervace času individuální schůzky telefonicky:

  • kontakt: 725 815 196 

Pokud nebude mít zákonný zástupce dítěte možnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu zápisu, tj. 6. května 2024, může podat v termínu od 2. do 16. května 2024 žádost také bezkontaktním způsobem.

  • V případě využití bezkontaktního způsobu podání žádosti zákonný zástupce dítěte doručí mateřské škole: Žádost o přijetí dítěte, kopii rodného listu, potvrzení o očkování dítěte (lékařem pro děti a dorost) a Souhlas se zpracováním osobních údajů (datovou zprávou, poštou nebo e-mailem s elektronickým podpisem).

Pro přijímání do mateřské školy dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, platí i povinnost splnit podmínky podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. že dítě je očkováno, má kontraindikaci nebo je proti nákaze imunní. Splnění těchto podmínek se prokazuje potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání ve školské obvodu, ve kterém má toto dítě místo trvalého pobytu a dovrší věku 5 let do 31. srpna 2024 (pokud nenavštěvuje jinou mateřskou školu). Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2024.

Pokud počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jablůnka překročí počet volných míst mateřské školy, postupuje ředitelka školy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k PV v MŠ Jablůnka pro školní rok 2024/2025.

Třídy mateřské školy jsou pro zapisované děti a jejich zákonné zástupce otevřeny k nahlédnutí  po dobu zápisu, tj. 6. května 2024 (od 8 do 11 hodin).  

 

Těšíme se na setkání s Vámi a dětmi!

Bc. Lucie Zapletalová, ředitelka MŠ Jablůnka

 

Škola

Rychlý kontakt

Adresa:
Mateřská škola Jablůnka
Na Láni č. 503
756 23 Jablůnka

Tel.:

  • ředitelka MŠ: 725 815 196
  • vedoucí školní jídelny: 720 077 297, 571 452 298
  • třída ,,Žlutá jablíčka": 720 077 367
  • třída ,,Červená jablíčka": 725 937 968
  • třída ,,Zelená jablíčka": 725 999 835

E-mail MŠ:
reditelka@ms-jablunka.cz

vedoucisj@ms-jablunka.cz

ucetni@ms-jablunka.cz 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie